Öğretim Elemanlarımıza Önemli Duyuru

  • 2020-04-17

UYGULAMALI DERSLER VE UYGULAMA EĞİTİMLERİ KONUSUNDA BELİRLENEN İLKELER

Değerli Öğretim Elemanlarımız

Yükseköğretim Kurulunun Üniversitelerde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yüz yüze eğitimi sona erdirmesine bağlı olarak Üniversitemiz, “Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemi” kurmuş ve Senato kararıyla bütün birimlerimizdeki teorik derslerin ve uygulaması olan derslerin teorik kısımlarının 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, bu sistem üzerinden tamamlanmasına karar vermişti. Şu anda da söz konusu dersler bağlamında “Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemi” üzerindeki uzaktan öğretimimiz sorunsuz olarak devam etmektedir.

Bu öğretimimiz başladıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 08. 08.04. tarih ve E.25557 sayılı Öğretmenlik Uygulamaları konulu; 10.04.2020 tarih ve E.26035 sayılı ve Uygulamalı Dersler konulu; 10.04.2020 tarih ve E.26317 sayılı Hemşirelik Uygulamaları konulu; 14.04.2020 tarih E.26482 sayılı ve Diğer Sağlık Programları konulu yazılar gelmiştir. Bu yazılar ilgili bütün birimlerimiz tarafından incelenip değerlendirilmiş; birimlerimiz hangi “uygulamalı derslerin”, hangi “öğretmenlik uygulamaları derslerinin” ve hemşirelik, ebelik gibi sağlık programlarındaki hangi staj/uygulamaların uzaktan öğretim ile “Uzaktan Eğitim  İçerik Yönetim Sistemi”miz üzerinden tamamlanabileceğine dair listelerini Rektörlüğümüze göndermişledir. Gelen görüşler ve ders/uygulama listeleri, Rektörlüğümüz Covid 19 Uzaktan Eğitim Öğretim Komisyonumuz tarafında değerlendirilerek Senatomuza sunulmuş ve Senatomuz tarafından uygulanmasına karar verilmiştir.

Değerli Öğretim elemanlarımız

Bildiğiniz gibi Öğrenci Bilgi Sistemimizde (otomasyon) bulunan bütün dersler Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemimize aktarılmıştır. Öğretim elemanlarımız teorik derslerini ve uygulaması da bulunan derslerinin teorik kısımlarını sistemden seçerek belirtilen formatlardaki materyallerini yüklemeye devam etmektedirler. Ancak yukarıda belirtiğimiz uygulamalı dersler ve uygulama eğitimleri ile ilgili olarak şu huşulara dikkat edilmeli ve gereği yerine getirilmelidir:

  1. Öğretim elemanlarımız, ikinci paragrafta belirttiğimiz uygulamalı derslerden ve uygulamalı eğitimlerden birini uzaktan öğretim yöntemiyle tamamlamaya karar vermişse  -(yani birimden Rektörlüğümüze gelen listede bu ders ve uygulamaların adı varsa) bu derslerin ve uygulama eğitimlerinin Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemimizde bulunup bulunmadığını (örneğin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilen Tasarım Uygulamaları dersi veya Okul Deneyimi veya Hemşirelik Uygulaması dersi sisteme girmiş mi girmemiş mi gibi)   kontrol etmeli, bulunmuyorsa Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizle temasa geçerek bunları sisteme eklettirmelidir. Yani ister bütün birimlerimizdeki uygulamalı dersler olsun, isterse öğretmenlik, sağlık programlarındaki uygulama eğitimleri olsun hepsinin Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemimizde kaydı bulunmalıdır.
  2. Değerli öğretim elemanlarımız, teorik derslerinizin içeriklerini çeşitli formatlarda sisteme yüklediniz; yüklemeye devam ediyorsunuz. Ancak takdir edeceğiniz gibi uygulamalı derslerin ve öğretmenlik, sağlık programlarındaki uygulama eğitimlerinin teorik dersler gibi bir içeriği yoktur. Bu durumda uygulanacak yolun genel bir çerçevesi şöyle belirlenmiştir:

 

  1. Öğretim elemanlarımız sisteme aktarılmış bulunan uygulamalı dersler ve uygulama eğitimlerini seçecekler; içerik kısımlarına bu ders ve uygulama eğitimleri ile ilgili genel bilgileri, yöntemleri girecekler; varsa başvurulacak kaynakları belirteceklerdir.  Uygulamalı dersin veya uygulama eğitiminin tamamlanabilmiş olması için öğrencilerinin yapması gerekenleri titizlikle belirteceklerdir. Örneğin sistem üzerinden uygulamalı dersin veya uygulama eğitiminin niteliklerine ve gereklerine göre öğrencilerden rapor, ödev, analiz vb çalışmalar isteyeceklerdir.
  2. İstenilen çalışmaların ne zamana kadar ve hangi yolla (e-mail. posta, şahsen vs) öğretim elemanına ulaştırılacağı, hocaya ulaşan öğrenci çalışmalarının nasıl değerlendirileceği sistemde belirtilecektir.

 

 

Sürecin başarılı geçmesini diliyor; her bir öğretim elemanımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü

 

 

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu