COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

  • 2020-06-02

Balıkesir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, Pandemi kapsamında Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile ilgili 31.05.2020 tarih ve 96450617-153-E.9284 sayılı yazısı ekte gönderilmiş olup, söz konusu rehbere   http://www.balikesir.edu.tr/site/birim-duyuru/genel-sekreterlik-2512  adresinden ulaşılmaktadır.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu