2020–2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım İlanı

  • 2020-08-21

2020–2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilgili Anabilim Dallarına, aşağıda belirtilen sayıda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

 

Başvurular takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır. (Başvuru sisteminde eksik veya hatalı bilgi/belge girildiğinde mailinize bildirilecektir. Başvuru süresinde düzeltilmesi istenen bilgi ve belgenin tamamlanmaması halinde başvurunuz dikkate alınmayacaktır.)

 

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabulü Yönergesi

Yabancı Uyruklu Kayıt Formu

 

22 Kasım 2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliği ile özel öğrenci statüsü değişmiş olup aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. "

Bu bağlamda sadece farklı bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenciler enstitümüze özel öğrenci olarak başvura bilirler.

Özel Öğrenci Başvuru Formu

 

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler başvurularını şahsen, posta veya e-posta (baufbe@balikesir.edu.tr) yoluyla aşağıdaki form ve ekleri ile Enstitüye yapmalıdırBaşvuruda eksik veya hatalı belge olması durumunda mail adresinize başvuru sürelerinde geri bildirim yapılacaktır. Lütfen mail adresinizi başvuru sürelerinde takip ediniz.

Yatay Geçiş Başvuru Formu

 

-------------------------------------

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Adayların ön kayıt işlemleri https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/ina_app/ adresinden on-line olarak yapılacaktır. Adaylar ön kayıt esnasında Enstitümüze herhangi bir evrak getirmeyecektir. Evraklar, kesin kayıt aşamasında teslim edilecektir.
  • Adaylar, Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alarak ve sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden başvurularını yapacaklardır. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi bir değişiklik yapılmayacağından, bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır. Adayların başvuruları Enstitü tarafından incelenip onay verileceğinden, adayların başvuru durumlarını otomasyon sisteminden ve/veya e-posta adreslerinden takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularda Enstitü tarafından başvurusu kabul edilmeyip, düzeltilme istendiğinde, öğrenci başvuru tarihlerinde düzeltme yapıp tekrar onaylayarak göndermesi gerekmektedir. Bu nedenle adayın geçerli bir e-posta adresini kullanması gerekmektedir.
  • Ön kayıt işlemleri için sisteme vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur. Fotoğrafları bu niteliklere sahip olmayan adayların başvuruları reddedilecektir.
  • Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.
  • Adaylar, sınav giriş durumlarını, sınav yeri ve saatini otomasyon sistemi üzerinden takip edeceklerdir. Adaylara, sınava giriş yeri ile ilgili başka bir çağrı yapılmayacaktır.

 

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu