2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara (Tezli Yüksek Lisans/Doktora) Başvuru Sonuçları

  • 2021-02-25

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) başvuru sonuçları başvuru esnasında adayların kullandıkları e-posta ve şifre ile,

https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/ina_app/

internet adresinden öğrenilebilir. Adaylar farklı bir kanal üzerinden duyuru yapılmayacaktır.

Kesin Kayıt Tarihleri: 1-4 Mart 2021 (10:00-12:30 ile 13:30-15:45)

Yedek Kontenjan Kayıtları: 5 Mart 2021

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıtları: 8-12 Mart 2021 (Ders kayıtları ile ilgili internet sayfamızda ayrı bir duyuru yapılacaktır.)

 

Kesin Kayıt için ekte verilen “LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT FORMU”nu (en üstte bu form olmalı) ve bu formda istenen belgeleri şeffaf mavi telli dosya içinde formdaki sıraya göre hazırlayarak Çağış Kampüsü'nde, Rektörlük Binası 4. Katta bulunan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne şahsen veya noter onaylı vekalet ile kesin kayıtlarını yapabilirler.

Adaylar kesin kayıt esnasında Bilimsel Hazırlığa tabi olup olmadıklarını öğrenbilirler.

 

KESİN KAYIT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

*Lisansüstü kesin kayıt formu ve eklerinin çıktıları enstitü müdürlüğüne gelinmeden önce alınmalı, Fotokopi ve benzeri işlemler Müdürlüğümüz tarafından COVİD-19 pandemisi sebebiyle yapılamayacaktır.

*Kesin Kayıt Formunda yer alan öğrenim ücreti dekontu 08-12 Mart 2021 güz dönemi ders kayıtları esnasında harç çıkan adaylar tarafında yatırılacaktır. Kesin kayıt sürecinde bu belgeye ihtiyaç yoktur.

*Asıl evrakların fotokopileri de kesin kayıt esnasında yanınızda bulundurulmalıdır.

Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu