COVID-19 Salgını ile İlgili Bilgilendirme ve Uyulması Gereken Esaslar

 • 2021-09-20

Balıkesir Üniversitesi Covid 19 Pandemi Komisyonu, Yükseköğretim Kurulu’nun Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi ve Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi çerçevesinde yüz yüze ve çevrimiçi yapılacak dersler hakkında aşağıdaki bilgilendirmelerin yapılmasını ve uyulması gereken esasların belirlenmesini uygun görmüştür:

 1. Bütün öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sistemine girerek HES kodlarını girmek zorundadırlar.
 2. Bütün öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin, en az iki doz aşılarını yaptırmaları ve gerekli olabilecek taramalar için aşı bilgilerini/aşı kartlarını hazırlamaları önem arz etmektedir. 
 3. Bütün öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari personelimiz, birden fazla kişinin bulunduğu her yerde maske takmalıdır.
 4. Sınıf, yemekhane, kütüphane ve kantinlerde yoğunluğu ve yığılmaları azaltmak için ilgili birimlerin mümkün olan tedbirleri almaları önem arz etmektedir.
 5. Sınıf, yemekhane, kütüphane ve kantinlerde dezenfektan ve temizlik önlemleri alınmalıdır.
 6. Bütün eğitim birimlerinde ve sosyal alanlarda hastalık belirtileri (yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, eklem ağrısı vb.) gösteren öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel derhal kampüslerimizdeki sağlık birimlerine veya diğer sağlık merkezlerine başvurmalı,  PCR testi gerektirenler Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine veya ilgili diğer sağlık merkezlerine gitmelidirler. Test sonucu pozitif çıkanlar, sağlık merkezlerinin karantina ve tedavi kurallarına uyarak salgının yayılmasını önlemek için katkıda bulunmalıdırlar.
 7. Test sonucu pozitif çıkan öğretim elemanlarımız, derhal dekanlıklarına/müdürlüklerine haber vermeli; birim amirlerinin kararıyla karantina süresince rahatsızlıkları yatak istirahati gerektirmiyorsa derslerini MS Teams sistemi üzerinden eş zamanlı olarak sürdürmeli; rahatsızlıkları buna izin vermiyorsa öğrencilerin derslerini asenkron olarak almasına imkân vermelidirler.
 8. Aşıları olmayan öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin haftada en az bir kere PCR testlerini yaptırmaları ve bunu birimlerine göstermeleri salgının yayılmasını kontrol altına alma çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır.
 9. Her bir dersin 45 dakikadan fazla olmamasına ve derslerin blok olarak yapılmamasına dikkat edilmelidir.
 10. Derslik ve laboratuvarların havalandırmasına özellikle özen gösterilmelidir.
 11. Haftalık ders programları yapılırken/uygulanırken bölümler/programlar arasında koordinasyon olması,  eğitim birimine aynı anda daha az öğrencinin gelmesinin sağlanması yararlı olacaktır.
 12. Üniversite Senatomuzun kararıyla Üniversitemizdeki her bölümün/programın derslerinin ortalama % 25 kadarının çevrimiçi (on line)  olarak işlenecek olması,  yukarıdaki yüz yüze programlamada önemli destek sağlayacaktır.
 13. Özellikle kalabalık sınıflarda öğrenciler arasında belirli bir mesafe sağlanabilmesi için derslerin konferans salonlarında yapılması uygun olacaktır.
 14. Covid 19 tanısı konulan veya temaslı olan öğrencilerimizin devamsızlık durumları konusunda esnek olunması pandemiyi önleme tedbiri olarak değerlendirilmelidir.
 15. Öğrencilerimizin, şehir-kampüs ulaşımlarının pandemi koşullarına dikkat edilerek gerçekleşmesi için Üniversitemizin ilgili birimleri gerekli görüşmeleri yapmıştır.
 16. Balıkesir Üniversitesi Senatosu, salgının seyrine göre, Yükseköğretim Kurulu’nun “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’ ve  "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" çerçevesinde yeni kararlar alabilecektir.

Rektörlük

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu