Harcama Birimleri Mali İşlemler Rehberi

  • 2021-12-27

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen aktörler ile mali süreç içerisinde yer alan uygulayıcıların, harcama sürecinde, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi hususlarında faydalanmaları için hazırlanan Harcama Birimleri Mali İşlemler Rehberi aşağıda sunulmuştur.

Harcama Birimleri Mali İşlemler Rehberi

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu