Farabi

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. 
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi (870-950)Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır.

Detaylıbilgi için; 
http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/farabi-koordinatorlugu-26

Necatibey Eğitim Fakültesi Farabi Koordinatörleri 

 Anabilim dalı

Koordinatörün Adı Soyadı

e-mail

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Korkusuz

korkusuz@balikesir.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Doç. Dr. Fahri Sezer

fahrisezer@balikesir.edu.tr

Müzik Eğitimi

Doç. Dr. Elif Güven

elifkodak@yahoo.com

Biyoloji Eğitimi

Doç. Dr. Serap Öz Aydın

soz@balikesir.edu.tr

Fen Bilgisi Eğitimi

Doç. Dr. Gamze Dolu

agamze@balikesir.edu.tr

Fizik Eğitimi

Prof. Dr. Yavuz Ege

yege@balikesir.edu.tr

Kimya Eğitimi

Doç.Dr. Bülent Pekdağ

pekdag@balikesir.edu.tr

Matematik Eğitimi

Prof. Dr. Sibel Çelik Sular

csibel@balikesir.edu.tr

Matematik Eğitimi

Prof. Dr. Devrim Üzel

devrimuzel@gmail.com

Matematik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi M. Ali Kandemir

kandemir@balikesir.edu.tr,

Matematik Eğitimi

Araş. Gör. Dr. Ebru Ersarı

ebru.ersari@balikesir.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi

Doç.Dr. Sonnur Işıtan

sonnurisitan@gmail.com

Sınıf Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Pelitoğlu

fcildir@balikesir.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Araş. Gör. Dr. Ahmet Çopur

copurahmet@hotmail.com

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doç. Dr. Ruhi İnan

ruhiinan@balikesir.edu.tr

Türkçe Eğitimi

Araş. Gör. İlker Yıldırım

ilkerozanyildirim@gmail.com>,

İngiliz Dili Eğitimi

Araş. Gör. Dr. Özgehan Uştuk

oustuk@balikesir.edu.tr

Adres

Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

İletişim

0266 241 27 62-63 / 0266 241 12 12
nef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: