Üniversitemiz (Hastane) Eski Hükümlü Temizlik Görevlisi Sürekli İşçi Alımı Sınav Sonuçları ve Atama İşlemleri

  • 2023-04-12

10 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Eski Hükümlü Temizlik Görevlisi Sürekli İşçi alımı sınavını asil ve yedek olarak kazananların listeleri aşağıdadır.

Atamaya hak kazanan adayların aşağıda yer alan belgeleri en geç 28 Nisan 2023 mesai saati bitimine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya hak kazanan adaylardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde sınav komisyonuna yazılı olarak yapılabilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi, imzası olmayan dilekçeler ile faks, e-posta yoluyla ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

  1. İşçi Bilgi Formu(Bilgisayar Ortamında Kişi Tarafından Doldurulacaktır.) tıklayınız.
  2. Aile Durum Belgesi ( AGİ ) ( Bilgisayar Ortamında Kişi Tarafından Doldurulacak.) tıklayınız.
  3. Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi Alım İlanında belirtilen temizlik işi yapmaya ve vardiyalı çalışmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak şartını sağladığına dair) 

Atamaya hak kazanan adaylar listesi için tıklayınız.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü