Ders İçerikleri Hk.

  • 2022-06-22

*Aşağıda verilen bölüm linklerinden; ilgili eğitim-öğretim müfratına göre Ders Planları-Ders İçerikleri çıktı alınması veya Bilgisayarın Masa Üstüne indirilmesi ve Üniversite Rektörlüklerine Gönderilen Yazı Örneğini de eklenerek Yatay Geçiş başvurusu yapacağınız ilgili Üniversitelere teslim ediniz.

Üniversitemiz ders planları ve içeriklerinin https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr
adresinden erişime açık olması nedeniyle, yapılacak başvurularda onaysız kabul edilmesi ile ilgili 14.06.2022 tarih
ve E-28711322-105.03-150710 sayılı yazımız ekte gönderilmiştir.

Üniversite Rektörlüklerine Gönderilen Yazı Örneği için tıklayınız.

Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) Öğrencilerin Belge Talepleri (Öğrenci Belgesi-Disiplin Belgesi-Transkript) Hakkında Duyuru için tıklayınız.

Ders İçerikleri ve Ders Planı Linkleri:

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü: https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=5233#

Çevre Mühendisliği Bölümü: https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=5242#

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü I.ve II.Öğretim: https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=5234#

Endüstri Mühendisliği Bölümü I. ve II. Öğretim: https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=5236#

Gıda Mühendisliği Bölümü: https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=5238#

İnşaat Mühendisliği Bölümü I.ve II.Öğretim: https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=5244#

Jeoloji Mühendisliği Bölümü: https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=5239#

Makine Mühendisliği Bölümü I.ve II. Öğretim: https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=37&curSunit=5240#

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü