Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK 1001 Proje Tecrübesi Sunumu

Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK 1001 Proje Tecrübesi Sunumu

Microsoft Teams Bağlantı Linki:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajd3kTAzMM1ypKLm8qyFUR7Pr8dmXqslRgP7pM8sqBk01%40thread.tacv2/conversations?groupId=fa7e4cb8-3d6f-46ef-ac7e0f32702ca811&tenantId=159628c6-7a6e-4e1a-93af-7cc8d06d9952

Microsoft Teams Ekip Kodu: iov0xs4

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü