Balıkesir Üniversitesi, Çevreye Duyarlı Uygulamaları ile Sıfır Atık Belgesi Aldı

Balıkesir Üniversitesi, Çağış Yerleşkesinde sıfır atık yönetim sistemini kurarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandı. Üniversitede hayata geçirilen sıfır atık yönetim sistemi ile yerleşkede ve binalarda oluşan atıklar, türlerine göre atık kumbaralarında biriktirilerek geri kazanılmak üzere çevre lisanslı tesislere ulaştırılıyor.

Sıfır Atık Nedir?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı bilgi: https://sifiratik.gov.tr

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü