Balıkesir Üniversitesinden KOSGEB Projesi Başarısı

Veteriner Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Azman’ın yürütücüsü olduğu; Prof. Dr. Ergün Demir, Prof. Dr. Sema Bağdat, Prof. Dr. Feyzullah Tokay ve Araş. Gör. Dr. Muhittin Zengin’in araştırmacı olduğu “Yavaş Salınımlı Bolusların Üretimi ile in vitro ve in vivo Koşullar Altındaki Etkileri” başlıklı proje, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı tarafından desteklenmiştir.

Akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü