Balıkesir Üniversitesinden TÜBİTAK 1002-A Projesi Başarısı

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü/Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı akademisyenlerinden Doç. Dr. Beyza Billur İskender Eroğlu’nun yürütücü, Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. Ziya İlhan’ın danışman ve Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi Dilara Yapışkan’ın Doktora Bursiyeri olduğu ‘Atangana-Baleanu Kesirli Türeviyle Modellenen Türler Arası Bruselloz Yayılımının Sistem Analizi ve Optimal Kontrolü’ başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Programı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü