BAÜN, ÇOMÜ ve GMKA İş Birliğinde Gençlik Enerjisi (RE-YOU) Projesi Hayata Geçiyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ortaklığında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından hazırlanarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenmeye layık görülen “Renewable Youth Energy/RE-YOU (Yenilenebilir Gençlik Enerjisi/Yeniden Sen) Operasyonu”  başlıklı proje hayata geçiriliyor. 36 ay sürecek olan ve bölgenin enerji eğitimi alanındaki en büyüğü olarak nitelendirilen proje ile TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde 18-29 yaş arasındaki işsiz gençlere yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmeleri için gerekli niteliklerin kazandırılması ve işsiz gençlerin yenilenebilir enerji alanındaki firma ve kurumlarda istihdamının artırılması amaçlanıyor.

Mezun Gençlere Eğitim ve Staj İmkanı

Operasyon kapsamında her iki üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezlerinde her biri üçer ay olmak üzere rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz enerji alanlarında yenilenebilir enerji eğitimleri için, dış uzmanlar tarafından müfredat programları oluşturulacak ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi için uygulama laboratuvarları kurulacak. Ayrıca her bir yenilenebilir enerji sisteminde 40 mühendis ve 40 tekniker olmak üzere her iki üniversitede Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden (elektrik, enerji, elektronik teknolojisi, elektronik ve otomasyon, makine vb.) mezun 18-29 yaş aralığındaki 480 yeni mezun işsiz genç, (Balıkesir-240 kişi, Çanakkale-240 kişi) yenilenebilir enerji sistemleri eğitimi alacak ve eğitim programının ardından yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren işletmelerde 2 ay sürecek staj programına dahil edilecek.

Proje hakkında bilgiler veren Proje Eğitim Uzmanı Doç. Dr. Murat Erhan Balcı; eğitimlerin, üniversitelerin uzaktan eğitim merkezlerinde e-learning sistemine de aktarılacağını ifade ederken, söz konusu müfredatların program sonrasında da uygulanabilirliğinin sağlanması adına, akademisyenler için de eğiticinin eğitimi programının gerçekleştirileceğini belirtti. Proje Koordinasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Bıçakçı da, söz konusu Operasyon Programı sayesinde, TR22 Bölgesi’nin sahip olduğu yenilenebilir enerji sektörü, yatırım ve üretim avantajlarının yanı sıra istihdam açısından da verimli bir şekilde değerlendirilmiş olacağını ifade etti. Proje uzmanı akademisyenler ayrıca, proje hakkında detaylı bilgilere, yakın zamanda kurulacak olan resmi iletişim kanallarından ulaşılabileceğini sözlerine eklerken, proje kapsamında gerçekleştirilecek başlıca çalışmaları da aktardılar.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek diğer çalışmalar:

  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi (EKAT) eğitimi rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz alanındaki ulusal meslek standartlarında meslekle ilgili diğer mevzuatlar arasında yer aldığından, operasyona katılacak 240 teknikerin söz konusu belgeyi almaları sağlanacak.
  • Her iki üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olması için operasyon programı sürecinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK’a akreditasyon başvuruları yapılacak ve her iki kurumun da yetkilendirilmesi sağlanacak. Sürekli Eğitim Merkezleri Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olduktan sonra yenilenebilir enerji alanında mesleki yeterlilik sınavlarını yapma ve mesleki yeterlilik sertifikası verme yetkisine sahip olacak. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji alanında, herhangi bir Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu bulunmadığından Balıkesir ve Çanakkale’de üniversiteler bünyesinde oluşturulacak söz konusu yapı Türkiye’de bir ilk olacak.
  • Her iki üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezinde akredite Global Wind Organization (GWO) eğitim merkezi kurulacak olup rüzgâr enerjisi alanında temel güvenlik eğitimleri verilecek. Program süresince katılımcılara verilecek olan eğitimler, Operasyon Programının sonlanmasının ardından, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri bünyesinde üniversiteler tarafından görevlendirilecek öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecek.
  • Operasyonun yayılması ve bölgedeki yenilenebilir enerji istihdam imkânlarının tanıtılması amacıyla spot film hazırlanması ve haber kanallarında yayınlanması sağlanacak. Bununla birlikte proje katılımcılarının belirlenmesi aşamasında, hedef gruba ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla başvuruların alınmaya başlanacağı dönemde yayımlanarak ülke çapında duyuru yapılması imkânı oluşturulacak.
  • Operasyonda yer alan eğitim içerikleri haricinde, operasyonun faydasının ve yayılım alanının artırılması amacıyla yenilenebilir enerji alanında çalıştaylar, bilinçlendirme ve kamu bilgilendirme faaliyetleri, bölgesel konferanslar düzenlenecek.

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü