Yönetmelikler

   YÖNETMELİKLER

***BAUN Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

***BAUN Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

***BAUN Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

***Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

***Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

***BAUN Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

***BAUN Yaz Öğretimi Yönetmeliği

***Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları      Hakkında Yönetmelik

***BAUN Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

***Meslek Yüksekokulları METEB Staj Yönetmeliği

***Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

***Türkiyede Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

***Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlamayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

***Yükseköğretim Kurumları Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

***BAUN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

***BAUN Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

***BAUN Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

***Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı Yönetmeliği

***Yükseköğretim Kurumlarında İlkili Öğretim Yapılması İle İlgili 3843 Sayılı Kanun 

***BAUN Deney Hayvanları Üretim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

                                       YÖNERGELER

***BAUN Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

***BAUN Tıp Fakültesi Akademik Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

***BAUN Tıp Fakültesi Seçmeli Ders Yönergesi

***BAUN Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

***BAUN Bağıl Değerlendirme Yönergesi

***BAUN Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi

***BAUN Dikey Geçiş Lisans Öğrenimi Uygulama Yönergesi

***BAUN Öğrenci Mazeretlerinde Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi 

***BAUN Yurtdışından Öğrenci Kabulune İlişkin Yönerge

***BAUN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dönem İçi Uygulamaları ve Yaz Stajları Yönergesi

***BAUN Yandal Programı Yönergesi

***BAUN Çift Anadal Programı Yönergesi

***BAUN Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı ve Öncesi Kayıt Olan Öğrenciler)

***BAUN Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

*** BAUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi

*** BAUN Turizm Fakültesi Staj Yönergesi

*** BAUN Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi

***BAUN Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi

***BAUN Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi

***BAUN Burslu Öğrenciler Merkezi Yönergesi

***BAUN Önlisans ve Lisans Öğretimi Özel Öğrenci Yönergesi

***BAUN Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi

***BAUN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Staj Yönergesi

***BAUN Yabancı Diller Yüksekokulu Merkezi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı Yönergesi

***BAUN Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

***BAUN Uzaktan Öğretim Yönergesi

***BAUN Tezsiz Yüksek Lisans Yönergesi

***BAUN Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabulü Yönergesi

***BAUN İlahiyat Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Uygulama Esasları

        

Adres

Sahilkent Mah. Vatan Cad. No:2/A Adliye Yanı AYVALIK/BALIKESİR

İletişim

266 331 3102 - 266 331 4484
ayvalik@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: