Müdürün Mesajı

 

Değerli Öğrencilerimiz;

Hızla gelişen Dünya ve büyüyen arz talep dengeleri, uluslararası rekabet şartlarını beraberinde getirmektedir. Yeni Dünya düzeni üreten, teknoloji ve bilgiyi önceleyen toplumları ön plana çıkararak güçlendirmekte, bunun sonucu olarak ta o toplumun refah seviyesini yükseltmektedir. Refah düzeyi gelişen toplumlar kendilerini ifade edecek yeni kanallar geliştirir, yaşam felsefesi edinirler. Sanat ve bilimin gelişmesi aynı ölçüde inanç ve ahlaki değerlerde ilerlemek uygarlaşmak anlamına gelir. Yeni bir Türk Medeniyetine olan ihtiyaç, Tüm Dünya'da o kadar güçlü bir şekilde yankılanmaktadır ki bu sesi duymamak mümkün değildir. 21. Yüzyılın gelecekte Türk yüzyılı olarak anılacağına olan inancımız tamdır. Bu nedenle Burhaniye Meslek Yüksekokulu olarak ülkemiz ve geleceğimiz için bu sürecin farkındalığını taşıyan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bilgi egemen bir toplumun hayalini kuran bizler insan odaklı bir yaklaşımla, bireye değer vermeyi yaşam felsefemiz olarak addediyoruz. Bu bakış açımızdan her bireyin yaradılışında kendinden murad olunan bir hazineyi içinde taşıdığını biliyoruz. Bireyin bu taşıdığı hazineyi keşfetmesi, cevherini açığa çıkarması ve bu sermayesi ölçüsünde, yaşam hedeflerine ulaşmasına rehberlik edecek bir eğitim-öğretim ortamı ihtiyacının bilincindeyiz. Burhaniye Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, çevrelerindeki imkan ve fırsatlardan istifade etmelerini sağlamak, eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Tüm akademik kadromuz bu hedefe doğru yürümektedir. Kendini gerçekleştirmiş bireylerin arttığı bir toplumda, liyakat anlayışı gelişir, verimlilik artar,  güç kazanılır, hak ve hukuk anlam bulur, hakim durulur. Ülkemizin gelecek hedeflerine hep birlikte ulaşmak dileğiyle, yüksekokulumuzda sizleri misafir etmekten onur duyacağımızı belirtmek istiyorum.

                                                                                                                            

                                                                                                                                           

Doç. Dr. Muammer BEZİRGAN

                                                                                                                                                      Yüksekokul Müdürü

Adres

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi No:92 (BUBYO Hizmet Binası) Burhaniye / Balıkesir

İletişim

0 266 414 36 71
burmyo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: