Misyon - Vizyon

Misyon

Burhaniye Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; donanımlı akademik ve idari personeli ile birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye, donanımlı ve nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere uluslararası standartlara uygun mesleki eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmektir.

 

Vizyon

Eğitim ve bilimde değer yaratan, sosyal kapasitesi yüksek, bölgesel ve ulusal olarak bilinen, öncelikli tercih edilen bir meslek yüksekokulu olmaktır.

 

Temel Değerler

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına Bağlılık
  • Eğitimde Mükemmeliyet ve Kalite
  • Bilimsellik
  • Yaşam Boyu Öğrenme
  • Kalifiye İşgücü Yetiştirmek
  • Sosyal Sorumluluk, Topluma ve Ülkeye Hizmet
  • Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verilebilirlik
  • Hukukun Üstünlüğüne, İnsan Haklarına, Toplumsal Değerlere, Etik Kurallara ve Çevreye Saygı
  • Paydaşlar ile İşbirliğinin Sağlanması

 

Hedefler

Yüksekokulumuzun başta Burhaniye ve çevresi olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyinin ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, sektörün ihtiyaç duyacağı yetişmiş, yeterli donanıma sahip, yeniliğe açık bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Uluslararası standartlarda eğitim - öğretim kalitesine ulaşmış, bilimsel üretimi ve üniversite-kent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir mesleki eğitim kurumu olmak Yüksekokulumuzun hedefleri arasındadır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi No:92 (BUBYO Hizmet Binası) Burhaniye / Balıkesir

İletişim

0 266 414 36 71
burmyo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: