Staj İşlemleri

 Öğrencilerimiz mezun olabilmek için, kayıtlı bulundukları programlarda yer alan derslere ilave olarak , staj veya  mesleki uygulama çalışmasından birini bağlı oldukları staj koordinatörleri (veya danışmanları) gözetiminde yapmak zorundadırlar. Mesleki Uygulama Çalışması yerine staj yapmak isteyen öğrencilerimizin, aşağıdaki yönergeler doğrultusunda staj aşamalarını yerine getirmeleri gerekmektedir:

Yüksekokulumuzun tüm programlarında öğrenim gören öğrenciler, Staj işlemleri ile ilgili  tüm belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirler. Öğrencilerimizin staja başlamadan önce program danışmanları ile iletişime geçip bilgi almaları ve bu bilgilerin ışığında sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmaları yararlı olacaktır:

1- Öğrencilerimiz, Yüksekokulumuzun ilan ettiği staj dönemlerinden en az 1 hafta önce "Staj Yeri Bildirim Formu"nu Bölüm Staj Koordiantörüne iletttikten sonra Staj Yerinin kabul edilmesi halinde, Okul-Sanayi Koordinatörüne "Staj Yeri Onay Formu"nu onaylatacaklar ve buna müteakip, "Staj Kabul Formu" ve "Sözleşme Formu"nu ikişer nüsha olarak ilgili birimlerden onaylatıp Yüksekokul Sekreterliğine vereceklerdir. (Staj Kabul Formu'nu Staj yapılacak işyeri yetkilisi ve Yüksekokul Okul Sanayi Koordinatörü onaylayacaktır).

Bu formları aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz:

Staj Yeri Bildirim Formu

Staj Yeri Onay Formu

Staj Kabul Formu 

Sözleşme Formu 

2- Formları onaylatıp Yüksekokul Sekreterliği'ne veren öğrenciler staja belirtilen tarihte başlamak üzere işyerine gideceklerdir. Staj dosyasını aşağıdaki linkten bu dosyayı indirebilirler.

STAJ DOSYASI

 3- Stajlarını tamamlayan öğrencilerin ise, stajın bittiği tarihten itibaren 5 gün içinde staj belgelerini Yüksekokul Müdürlüğü'ne teslim etmeleri ve staj bitiş tarihinden itibaren 10 gün içinde Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından Mülakata alınmaları gerekmektedir.

4- Staj Komisyonunun değerlendirmeleri sonucu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile stajı kabul edilen öğrencilere "YT" notu verilerek transkriptlerine işlenecektir.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi No:92 (BUBYO Hizmet Binası) Burhaniye / Balıkesir

İletişim

0 266 414 36 71
burmyo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: