Ar-Ge Projelerimiz

Ulusal Projeler

 1. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Araştırmacı), TÜBİTAK 1001 PROJESİ (110E113); Harmonik Üreten Yüklerin Tespiti için Yeni Bir Metot Geliştirmek, 01/09/2010 - 01/09/2013.
 2. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Yürütücü), SANTEZ Projesi (01008.STZ.2011-2); Sinüzoidal Olmayan Sistemler için Güç Transformatörü Tasarımı, 01/07/2012 - 01/07/2014.
 3. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Yürütücü), TÜBİTAK 1001 PROJESİ (1102E222); Asenkron Generatörlü Rüzgâr Türbinlerinin Dengesiz Gerilim Altında Dağıtım Sistemlerinde Yük Akışı
  İçin Modellenmesi, 01/04/2013 - 27/04/2015.
 4. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Yürütücü), TÜBİTAK 1001 PROJESİ (116E110); Evirici Devreli Dağıtık Üretim Tesislerinin Güç Sistemlerine Azami Katılımı için Optimal Pasif Harmonik Filtre Boyutlandırma Ve Yerleştirme Algoritması Geliştirmek, 01/05/2017 - (Devam Ediyor).
 5. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Eğitim Koordinatörü), Gençlik Enerjisi Rüzgar Enerjisiyle Buluşuyor, Kalkınma Bakanlığı, 01/03/2015- 01/03/2016.
 6. Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜKDERMENCİ (Yürütücü), TÜBİTAK 3501 PROJESİ (215E107); Kanser tedavisi için manyetik hipertermiya in vitro test cihazı tasarımı ve gerçeklenmesi, 01/05/2016 - (Devam Ediyor).
 7. Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS (Yürütücü), TÜBİTAK 3001 PROJESİ (115E001); Elektrikli Araçların Kablosuz Şarj Edilmelerinde Kullanılmak Üzere, Manyetik Kuplaj Temelli Kablosuz Güç Transfer Sistemleri İçin Endüktif Çevrimlerin (Loops) Geliştirilmesi, 15/08/2015 - ....

BAP Projeleri

 1. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Yürütücü) BAP 2017/189; Çeşitli Pasif Filtre Tiplerinin Sinüzoidal Olmayan Şartlarda Transformatör Yüklenme Kapasitesinin İyileştirilmesi Amacıyla Optimizasyonu, 19/06/2017- (Devam Ediyor)
 2. Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜKDERMENCİ (Yürütücü), BAP 2015/26; Biyomedikal uygulamalar için manyetik indüksiyon sistemi tasarımı, 16/04/2015- (Devam Ediyor)
 3. Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS (Yürütücü), Frekans ayarlı kablosuz güç transfer sistemlerinde kullanlmak üzere tınlama (rezonans) frekansı takip edici kontrol ünitesi geliştirilmesi, 01/04/2015-01/12/2016

Adres

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Mühendislik Fakültesi

İletişim

0 (266) 612 11 94 / 5604
eee@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: