Amaç ve Hedeflerimiz

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Amaçlar

A- Mühendislik, matematik, fizik, kimya, olasılık ve istatistik v.b. bilgilerini, jeolojik araştırma ve çalışmalarda kullanabilen;
B- Kendi işini kuran ve geliştirebilen;
C- Mezuniyet sonrası kendini sürekli yenilemeyi periyodik olarak uygulayan;
D- Genel Jeoloji, Mineraloji, Petrografi, Maden Yatakları, Jeokimya, Hidrojeoloji, Mühendislik Jeolojisi konularında araştırma, planlama, projelendirme yapabilen ve işletme konularında başarılı çalışmalar yapabilecek;
E- Jeoloji Mühendisliğiyle ilgili konularda güncel problemleri tespit eden, tanımlayan ve bu problemlere yönelik çözüm üreten, sorunlarını ve etkilerini tartışan
F- Liderlik yapabilen ve bir ekibin elemanı olarak çalışabilen mühendisler yetiştirmektir.

 

Hedefler

Jeoloji Mühendisliğinde karmaşık mühendislik problemlerini anlayabilen ve çözüm üretebilen, 21. Yüzyılda profesyonel olarak rol almayı gerektiren yeteneklere sahip, hayat boyu öğrenmenin öneminin bilincine sahip, mesleki ve ahlaki sorumlulukla ulusal ve küresel alanlarda mühendislik çözümlerinden ortaya çıkabilen sonuçlara duyarlı, Jeoloji Mühendisliğinde rekabet edebilme gücüne sahip mezunlar yetiştirmektir.

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çağış Kampüsü

İletişim

0-266-612-1194
jeoloji@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: