Eğitim-Öğretim Politikası

 

Üniversitemizin Eğitim-Öğretim Politikası 09.12.2020 tarih ve 2020/14 sayılı senato kararınca aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

 

Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

  • Eğitim öğretim müfredatını çağın gerekleri ve evrensel bilim anlayışına uygun olarak güncellemek,
  • Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji üreten ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştirmek,
  • Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile araştırmacı, sorgulayıcı ve eleştirel düşünceye sahip, insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek,

Balıkesir Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasını oluşturmaktadır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi 10145, BALIKESİR

İletişim

0266 612 14 00 / 101629
kalite@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: