Eğitim-Öğretim Politikası

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Eğitim-Öğretim Politikası

Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

  • Eğitim öğretim müfredatını çağın gerekleri ve evrensel bilim anlayışına uygun olarak güncellemek,
  • Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji üreten ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştirmek,
  • Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile araştırmacı, sorgulayıcı ve eleştirel düşünceye sahip, insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek,

Balıkesir Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasını oluşturmaktadır.

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi 10145, BALIKESİR

İletişim

0266 612 14 00
kalite@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: