Yönetim Sistemi Politikası

  

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Sistemi Politikası

 

Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

  • Üniversitenin kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanımını sağlamak için yenilikçi, katılımcı, şeffaf, adil, sorgulanabilir, hesap verebilir ve liyakatin esas alındığı bir yönetim sistemi kurmak,
  • Üniversitenin stratejik hedeflerine ulaşmayı sağlayacak yönetsel ve idari bir yapılanma oluşturmak,
  • Üniversite bünyesinde yürütülen kalite çalışmalarının değerlendirilmesi, süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, geleceğe ilişkin planlamaların yapılabilmesi için bütünleşik bir bilgi yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak,

Balıkesir Üniversitesi’nin yönetim sistemi politikasını oluşturmaktadır

Adres

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi 10145, BALIKESİR

İletişim

0266 612 14 00 / 101629
kalite@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: