Uluslararasılaşma Politikası

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Uluslararasılaşma Politikası

Üniversitemizin Uluslararasılaşma Politikası 09.12.2020 tarih ve 2014/14 sayılı senato kararınca aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

 

Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

  • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinin uluslararası iş birlikleri çerçevesinde yürütülmesine yönelik organizasyon yapıları ile sürekli gelişimi sağlamak,
  • Değişim programları ile nitelikli uluslararası öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı sayısını arttırmak için gerekli çalışmaları yürütmek ve farklı kültürlerin etkileşimine katkı sağlamak.
  • Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla; tanıtım, kurumsallaşma ve markalaşma faaliyetlerini yürüterek, kalite düzeyini sürekli iyileştirmek,

Balıkesir Üniversitesi’nin uluslararasılaşma politikasını oluşturmaktadır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi 10145, BALIKESİR

İletişim

0266 612 14 00 / 101629
kalite@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: