Misyon- Vizyon

MİSYON

Sanayinin ihtiyaç duyduğu üretimi, katma değeri yüksek süreçlerle gerçekleştirebilen, araştırmacı, kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerle donatılmış, rekabetçi, iletişim becerileri yüksek, yenilikçi bir anlayışla insanlığa hizmet etmeyi görev bilen meslek etiğine bağlı mühendisler yetiştirmektir.

VİZYON

Bilim ve teknolojiyle ömür boyu öğrenmeyi ilke edinmiş yenilikçi mühendisler yetiştiren ve geleceğe yön veren, ulusal ve uluslararası düzeyde bir Mühendislik Fakültesi olmaktır.