İdari Personel Yıllık İzin Formları

İdari Personel Yıllık İzin Formları için tıklayınız.

EBYS' de Akademik ve İdari Personel Yıllık İzin Talebi için tıklayınız.