Dekan Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemizin tarihi, “Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi” nin kuruluşuna kadar (1976 yılı)  uzanır ve  bazı bölümlerinde  (Makine ve İnşaat) eğitim-öğretim 1977 yılında başlar.  Akademinin 1982-1992 yıllarında Uludağ Üniversitesi’ne bağlanmasıyla “Balıkesir Mühendislik Fakültesi”, 1992-2016 yılları arasında ise Balıkesir Üniversitesi çatısı altında  “Mühendislik-Mimarlık Fakültesi” olarak devam etmiştir. En son olarak 2016 yılında “Mühendislik Fakültesi” kurulmuştur. Yaklaşık yarım asırlık tarihimizden aldığımız güçle, her geçen gün biraz daha gelişerek faaliyetlerimize devam etmekteyiz.  Bugün fakültemizde çağdaş eğitim ve öğretimin tüm gereksinimleri yerine getirmeye çalışılmakta ve bunun sürekliliği için gayret sarf etmekteyiz.

Fakültemizde İnşaat, Makine, Endüstri, Jeoloji, Çevre, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda Mühendisliği bölümleri mevcuttur. Yukarıda sayılan sekiz bölümde lisansüstü öğretimine de devam etmekteyiz.  

Fakültemiz bölümlerinde eğitim öğretimin kalitesinin bir göstergesi olan akreditasyon çalışmalarına hızla devam edilmektedir. Akreditasyon sayesinde her geçen gün yükselen bir değer olan Mühendislik mesleğini tercih eden gençlerimizin aldıkları eğitim öğretimin kalitesi belgelendirilmiş olacaktır.

Fakültemizde öğrenim gören gençlerimiz öğrenimleri sırasında belirli başarı şartlarını yerine getirmeleri halinde kontenjanlar ölçüsünde anlaşma yapılan diğer bölümlerimizle Çift Anadal (ÇAP) yapabilmektedirler. Bu sayede gençlerimiz kendi bölümü ile birlikte tercih edeceği ikinci bir bölümü de tamamlayabilme şansını elde edebilmektedirler.

ERASMUS programı aracılığıyla fakültemiz bölümlerinden Erasmus anlaşması olanlarda öğrenim gören gençlerimizden belirli bir seviyede yabancı dil bilgisine sahip olanlar bir yıla kadar yurt dışında eğitim alabilmektedirler. Ayrıca aynı program aracılığıyla bölüm anlaşması olan veya kendisi staj yeri bulan gençlerimiz üç ay süreyle yurt dışında staj yapabilmektedirler. Yurt içinde ise FARABİ programı aracılığıyla anlaşması olan bölümlerimizdeki gençlerimiz başka bir üniversitede bir yıla kadar süreyle öğrenim görebilmektedirler.

Dünyada az bulunur doğal güzellikleri, termal kaplıcaları, ege ve marmara denizine açılan sahilleri nedeniyle  turizmi, özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayi, yeraltı zenginlikleri ve büyük şehirlere yakınlığıyla bölgede her geçen gün daha önemli konuma gelen Balıkesir ilimizde siz gençlerimizi misafir etmekten mutluluk duyarız.     

 

                                                                                                   Prof. Dr. Zafer ASLAN

                                                                                                           Dekan