Genel Bilgiler

 

İnsan Kaynakları Politikamız

 

  • Üniversitemizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak, Yürütülecek görevlere uygun personelin nitelik ve sayı olarak belirlenmesini sağlayacak sistemi belirlemek ve geliştirmek,
  • Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusun da doğru personelin doğru yerde istihdam edilmesini sağlamak
  • Personele mesleki bilgi ve yeteneğini geliştirebileceği hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek. Kendi performanslarının sonuçlarını değerlendirmelerine olanak sağlayacak performans yönetim sistemi geliştirmek ve bu doğrultuda kurum içinde sürekli gelişmelerini sağlayacak bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak,
  • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemler geliştirmek,
  • Personelin görev aldığı hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlamak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerinin Karşılanarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve Bilinci” oluşmasını sağlamak,

Balıkesir Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi

Adres

Çağış Yerleşkesi, Bigadiç Yolu 17 Km BALIKESİR

İletişim

+90-266-612 14 00 - 08
akadper@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: