Genel Bilgiler

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim dili Türkçe olup, öğrencilerimiz lisans düzeyinde normal öğrenim süresi itibariyle dört (4) yıllık bir hukuk öğrenimi göreceklerdir. Fakültemiz Akademik kadrosunda, Profesör Doktor, Doçent Doktor, Doktor Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, kamu hukuku ve özel hukuk kapsamına giren anabilim dalları altında lisans düzeyinde dersler alacak, öte yandan karma hukuk dallarına ilişkin diğer bazı derslerle görecekleri öğrenim daha nitelikli ve zamanı yakalayan, dinamik bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır.

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gördükleri öğrenimle, öğrencilerimizin temel hukuk kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları, hukuk bilimine ilişkin araştırma yöntemlerini uygulayabilme yetisi kazanmaları, bir hukuki olay karşısında ilgili kişilerin hak ve yükümlülüklerinin neler olduğunu tespit edebilir bilgi düzeyine sahip olmaları, bireysel ve toplumsal adaletin önemini kavramaları ve mesleki anlamda evrensel hukuk kurallarına uygun olarak Türk hukukuna katkı sağlayacak faaliyetler yürütmeleri amaçlanmaktadır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, Paşaköy Mah./ALTEYLÜL/BALIKESİR

İletişim

Faks:0 266 612 13 13 Tel:0 266 612 11 20
hukuk.fakultesi@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: