Misafir Öğretim Elemanları

                     
Prof. Dr. Şahin AKINCI**   Prof. Dr. Turan YILDIRIM**   Dr. Öğr. Üyesi Yasin POYRAZ**   Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER**
Medeni Hukuk Anabilim Dalı   İdare Hukuku Anabilim Dalı   Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı   Ticaret Hukuk Anabilim Dalı
Misafir Öğretim Üyesi   Misafir Öğretim Üyesi   Misafir Öğretim Üyesi   Misafir Öğretim Üyesi

 

 

**YÖK Kanunu'nun 40/b veya 40/d maddesi çerçevesinde görevlendirilmiştir.