Kültür, Sanat ve Bilim Etkinlikleri Komisyonu

Kültür, Sanat ve Bilim Etkinlikleri Komisyonu

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Güliz Şahin
Prof. Dr. Gülcan Çetin
Doç. Dr. H. Hakan Okay 
Doç. Dr. Ayberk Bostan Sarıoğlan 
Doç. Dr. Betül Alatlı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çopur 
Dr. Öğr. Selcen Gültekin
Araş. Gör. Orkun Karakuş

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

  • Milli ve özel günlere özgü etkinlikleri düzenlemek,
  • Fakülte personelinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim etkinlikleri (teknik gezi, film gösterimi, söyleşi vb.) düzenlemek,
  • Öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik sosyal ve sanatsal etkinlikler (tiyatro, konser vb.) düzenlemek,
  • Akademik personelin gelişimine yönelik bilimsel etkinlikler (sempozyum, kongre vb.) düzenlemek,
  • Fakülte öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik konferans, panel, seminer vb. etkinlikler düzenlemek,
  • Gerçekleştirilecek sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin afiş ve duyuru işlemlerini yapmak,
  • Fakülte içi yayın yapan sistemin düzenli çalışmasını sağlamak,
  • Dekanın görev alanıyla ilgili vereceği diğer işlemleri yapmak.

Adres

Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

İletişim

0266 241 27 62-63 / 0266 241 12 12
nef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: