Birim Kalite Komisyonu

AKADEMİK VE İDARİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Dekan Yardımcısı   Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇOPUR 

Prof.Dr.Burcu SEZGİNSOY ŞEKER                                   

Doç.Dr.Handan ÜREK                                             

Doç.Dr.Barış KARDEŞ                                           

Doç.Dr.Betül ALATLI                                              

Dr.Öğr.Üyesi Fatma KAYA DOĞANAY                 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet SARAÇ                               

Nida ESER (Fakülte Sekreteri)        

İdari Birim Kalite Komisyonu

Nida Eser (Fakülte Sekreteri), Mustafa Korkmaz (Öğrenci İşleri), Sibel İkiz (Yazı İşleri)

Öğrenci Temsilcisi

Ayşe Neslihan Yavuz (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, 3. Sınıf Öğrencisi)

GÖREVLERİ:

1) İç ve dış paydaşların katılımıyla birimlerinde kalite güvencesi sisteminin geliştirilmesi ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması için gereken çalışmaları yürütmek.

2) Birim öz değerlendirme raporlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları düzenlemek.

3) Birimde kalite güvencesi sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak değerlendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak ve bu kuruluşlara her türlü desteği vermek.

4) Akademik birim kalite komisyon kararlarının ilgili bölüm/programlara duyurulmasını, uygulamalarının takip edilmesini ve sonuçlarının izlenmesini sağlamak.

5) Kalite çalışmalarının yapıldığı ana başlıklarla ilgili olarak kalite süreçlerinde gereken faaliyetleri gerçekleştirmek ve birim web sitesinde yayınlamak, alt birimlerin web sayfalarının bu süreçler için güncelliğini kontrol etmek. 

6) Yılda en az bir kez ilgili birimin yönetim kuruluna birimde yürütülen kalite çalışmalarına ilişkin rapor sunmak.

 

Adres

Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

İletişim

0266 241 27 62-63 / 0266 241 12 12
nef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: