Kalite Komisyonları

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ruhan BENLİKAYA

Doç. Dr. Satı KUMARTAŞLIOĞLU

Doç. Dr. Handan ÜREK

Doç. Dr. Ahmet Melih GÜNEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Güliz GÜR ŞAHİN

Görev tanımları:

1- Alt komisyonlardan gelen raporlardan yararlanarak Fakülte Öz Değerlendirme Raporunu oluşturma ve her bir ölçüt için sonuç yazma.

2- Alt komisyonları ve programları, öz değerlendirme raporlarının hazırlanması konusunda bilgilendirme.

3- İlgili öz değerlendirme yılı için ÜBYS'de programlar için öz değerlendirme dönemlerini ve takımları güncelleme/oluşturma.

4- Öz değerlendirme raporlarının program web sayfalarında yayınlanma sürecini kontrol etme.

5- Kalite Koordinatörlüğünün düzenlediği toplantılara katılma ve istenen raporları sunma.

 

ALT KOMİSYONLAR

  1. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

Prof. Dr. Sonnur IŞITAN

Doç. Dr. Burcu SEZGİNSOY ŞEKER

Doç. Dr. Esra YILDIRIR

Dr. Öğr. Üyesi Dilek TÜFEKÇİ CAN

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül ŞEKERCİOĞLU

Görev tanımları:

1- ÜBYS'de ilgili  ölçüt kapsamındaki maddeleri inceleme.

2- "Liderlik, Kalite ve Yönetim" ölçütü için program öz değerlendirme raporlarını inceleme.

3- "Liderlik, Kalite ve Yönetim" ölçütü için program öz değerlendirme raporlarından yararlanarak fakülte için rapor hazırlama ve üst komisyona sunma. 

4-  İlgili ölçüt açısından programlara öz değerlendirme raporu hazırlama konusunda yardımcı olma. 

5- Üst kalite komisyonunun düzenlediği toplantılara katılma ve istenen raporları sunma.

 

  1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Doç. Dr. Filiz Tuba DİKKARTİN ÖVEZ

Doç. Dr. Dilan BAYINDIR

Doç. Dr. Ayşen KARAMETE

Dr. Öğr. Üyesi Fatma PELİTOĞLU

Görev tanımları:

1- ÜBYS'de ilgili  ölçüt kapsamındaki maddeleri inceleme.

2- "Eğitim ve Öğretim" ölçütü için program öz değerlendirme raporlarını inceleme.

3- "Eğitim ve Öğretim" ölçütü için program öz değerlendirme raporlarından yararlanarak fakülte için rapor hazırlama ve üst komisyona sunma. 

4-  İlgili ölçüt açısından programlara öz değerlendirme raporu hazırlama konusunda yardımcı olma. 

5- Üst kalite komisyonunun düzenlediği toplantılara katılma ve istenen raporları sunma.

 

  1. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

             Prof. Dr. Gözde AKYÜZ

              Doç. Dr. Mustafa ÇORAMIK

              Dr. Öğr. Üyesi Selcen GÜLTEKİN

              Dr. Öğr. Üyesi Bilal DEMİR

              Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZGÜL GÜÇHAN

Görev tanımları:

1- ÜBYS'de ilgili  ölçüt kapsamındaki maddeleri inceleme.

2- "Araştırma ve Geliştirme" ölçütü için program öz değerlendirme raporlarını inceleme.

3- "Araştırma ve Geliştirme" ölçütü için program öz değerlendirme raporlarından yararlanarak fakülte için rapor hazırlama ve üst komisyona sunma. 

4-  İlgili ölçüt açısından programlara öz değerlendirme raporu hazırlama konusunda yardımcı olma. 

5- Üst kalite komisyonunun düzenlediği toplantılara katılma ve istenen raporları sunma.

 

  1. TOPLUMSAL KATKI

               Prof. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR

               Doç. Dr. Kazım  BİBER

               Doç. Dr. Semiral ÖNCÜ

              Doç. Dr. Elif GÜVEN

               Doç. Dr. Emine Özdemir

             Görev tanımları:

1- ÜBYS'de ilgili  ölçüt kapsamındaki maddeleri inceleme.

2- "Toplumsal katkı" ölçütü için program öz değerlendirme raporlarını inceleme.

3- "Toplumsal katkı" ölçütü için program öz değerlendirme raporlarından yararlanarak fakülte için rapor hazırlama ve üst komisyona sunma. 

4-  İlgili ölçüt açısından programlara öz değerlendirme raporu hazırlama konusunda yardımcı olma. 

5- Üst kalite komisyonunun düzenlediği toplantılara katılma ve istenen raporları sunma.

       Kalite Öğrenci Temsilcisi:  Ayşe Neslihan Yavuz (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

       Görev tanımları:

       1- Fakültede kalite ile ilgili toplantılara öğrenci temsilcisi olarak katılma.

       2- Bölüm temsilcileri ile toplantılar yaparak bölümlerin sorun, istek ve taleplerini üst komisyona iletme.

       3- Öğrenci anketlerinin uygulanmasında bölümler ile fakülte arasında koordinasyonu sağlama.

Adres

Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

İletişim

0266 241 27 62-63 / 0266 241 12 12
nef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: