Akreditasyon

Fakülte Akreditasyon Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇOPUR (Koordinatör)
Prof. Dr. Devrim UZEL
Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU
Prof. Dr. Gülcan ÇETİN
Prof. Dr. Ruhan BENLİKAYA
Prof. Dr. Sadet MALTEPE

Prof. Dr. Serap ÖZ AYDIN
Prof. Dr. Ruhi İNAN
Doç. Dr. Handan ÜREK
Doç. Dr. Selma ŞENEL
Doç. Dr. Gülcan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Hakan ÖNAL
Doç. Dr. Barış KARDEŞ
Doç. Dr. A. Melih GÜNEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Dilek TÜFEKÇİ CAN
Dr. Öğr. Üyesi V. Nilay KIRTAK AD
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Rüya BEDİZEL
Araş. Gör. Dr. Hasan TEMEL
Araş. Gör. Dr. Fahrettin AŞICI
Araş. Gör. Dr. Kerem AVCI

Araş.Gör. Dr. Hande ÇELİK
Araş. Gör. Fahrettin FİLİZ

Fakülte Akreditasyon Birimi Görev Tanımı

 1. Fakültenin akreditasyona hazırlanmasını, akreditasyondan geçmesini ve sürecin tamamlanmasını sağlamak.
 2. Program Akreditasyon Komisyonlarının standart alanlara ilişkin gerçekleştirdikleri faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek.
 3. Fakülte akreditasyon başvurusu hazırlıklarını yapmak ve sonrasındaki süreci koordine etmek.
 4. Fakültenin öğretmen eğitimi konusunda bir vizyon ve misyona sahip olduğuna ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 5. Bölümlerin işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirdiklerine ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 6. Fakülte yönetiminin öğretmen eğitiminin gelişimini desteklediğine ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 7. Fakültenin ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilere sahip olduğuna ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 8. Fakülte düzeyinde kalite güvence politikası ve uygulama yöntemlerinin olduğuna ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 9. Fakültenin bir bütün olarak geliştirilmesinde kalite güvence bulgularının kullanıldığına ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 10. Mezunların izlenmesinden elde edilen bilgi ve bulguların kalite güvence sistemine yansıtıldığına ilişkin kanıtlar toplamak ve önerilerde bulunmak.
 11. Eğitim ve işleyişle ilgili anketler hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 12. Akademik ve idari personel ile öğrenciler için akreditasyona yönelik bilgilendirici toplantılar yapmak. 
 13. Eğitim-öğretim süreci ve program uygulamalarına ilişkin alınacak kararlarda Fakülte Kurulu'na görüş sunmak.

 

Adres

Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

İletişim

0266 241 27 62-63 / 0266 241 12 12
nef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: