Koordinatörlükler

Erasmus Koordinatörlükleri 

Farabi Koordinatörlükleri

Mevlana Koordinatörlükleri

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğü

Koordinatörlüğün genel amacı; Topluma hizmet uygulamaları, öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık; işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini; toplumsal sorumluluk bilincini ve öz güveni geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğü Neatibey Eğitim Fakültesi Dekan yardımcılığı başkanlığında Genel Koordinatör ve Anabilim Dalı koordinatörlüklerinden oluşan bir birimdir.

Görev tanımları

  • Fakültede dönemin başlamasından yaklaşık iki ay kadar önce hangi bölümde kaç öğrencinin bu dersi alacağını, öğrencilerin kaç gruba ayrılacağını ve derslerin kaç öğretim elemanı tarafından yürütüleceğini tespit etmek,
  • Bölümlerden, yapılacak faaliyetlere ve projelere ilişkin ana hatlarıyla hazırlanmış etkinlik listelerini temin etmek,
  • Etkinliklerin veya yapılacak projlerin türüne göre önceden izin alınması gereken resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yazışmaları organize etmek,
  • Anabilim dallarından yapılacak projelerin ve etkinliklerin listesinin tespitini yapmak,
  • Aynı kurum ve kuruluşa çok sayıda öğretmen adayının gitmesi suretiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek ve bu kurumların normal işleyişinin engellenmemesi için gerekli tedbirleri almak,
  • Etkinliklere katılacak öğrencilerin ulaşım, araç-gereç temini, varsa konukların ağırlanması gibi konularda ortaya çıkacak mali ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak,
  • Dersin amacına uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, bu konuda gerekli tedbirleri almak,
  • Bir sonraki dönem derslerin daha etkili ve başarılı geçmesi için öğretim elemanlarından ve bölüm başkanlıklarından gelecek eleştirileri ve önerileri dikkate alarak gerekli düzenlemeleri planlamak.

 

Adres

Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

İletişim

0266 241 27 62-63 / 0266 241 12 12
nef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: