KISMÎ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 2023-2024
  • 2023-10-12

Öğrencilerin hangi birimlerde ve ne tür işlerde, işin niteliği ve kaç kısmi zamanlı çalıştırılacağı ile ilgili Kontenjan Listeleri için tıklayınız.

Kütüphane Öğrenci Kontenjal Listesi için tıklayınız.

Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar için tıklayınız.

Haftalık Çalışma Süreleri ve İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Kurallar için tıklayınız.

Başvuru Şekli ve Tarihi için tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Belgeler için tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi Okuyunuz

Çalıştırılacak Öğrencilerin Listeleri:

Kullanılacak Formlar:

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Kılavuzu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı

Birimlerin dikkat etmesi gereken hususlar

İş Başvuru Formu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi

SGK İlişik Taahhütnamesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi

Komisyon Kararı Öğrenci Listesi

Puantaj Formu

Devam Çizelgesi

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-6121400
sks@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: