Ar-Ge Projeleri Süreci (58k)

 1. İlgili Öğretim Elemanı ile Özel Öğretim Kurumu  protokol  ve ders programını doldurarak Öğretim Elemanının bağlı bulunduğu Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokuluna başvuruda bulunur
  1. Dilekçe (Örnek)
  2. Proje Bilgi Formu (Örnek)
  3. Varsa Proje Ekleri 
 2. Öğretim Elemanının Bağlı bulunduğu birim yetkilisi tarafından Rektörlüğümüz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderecek.
 3. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü projeyi Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.
 4. Üniversite Yönerim kurulu tarafından onaylanan proje bedeli Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüzün TR42 0001 2009 2410 0044 1000 69 hesabına yatırılır. 58. Maddenin k bendine göre Kdv hariç bedelin %85'i ilgili öğretim üyesine ödenir.
 5. Üniversite Yönetimi tarafından onaylanmayan projeler ilgili birime iade edilir. Eksik bilgi nedeniyle iade edilen proje ilgili öğretim üyesi tarafından içeriği değiştirilerek tekrar yönetim kuruluna sunulabilir.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir

İletişim

+90 266 612 1442
dsim@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: