Faaliyetlerimiz

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca 31 Mayıs 1999 tarih ve 23711 sayılı ve değişik 15 Ağustos 2008 tarih ve 26968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik kapsamında kurulmuştur.  Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin amacı, Üniversitemizin görevleri ile ilgili olarak ortaya çıkan fiyatlandırılabilir nitelikteki mal veya hizmetlerin üretim veya satışını en iyi şekilde yönetebilmektir. Balıkesir Üniversitesinin yetkin olduğu konularda öğretim üyeleri tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Merkezler aracılığıyla yürütebilecekleri faaliyetler:

a. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmeter yapmak,

b. Model deneyleri, bilgi işlem hizmetleri, turizm işletmeciliği, organizasyon, danışmanlık, iş değerlendirilmesi, test, analiz, ölçme, deney, tamir, stolanj, imalat fizibilite çalışması ve benzeri hizmetler yapmak,

c. Her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek,

d. Seminer, konferans, panel düzenlemek, kurs açmak ve benzeri hizmetler vermek,

e. Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere iş ve hizmetler ile canlı materyal, tarımsal ürün, diğer malları üretmek ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak, satmak ve satış yeri açmak,

f. Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her türlü tetkik, tedavi, tahlil, ameliyat, imalat, ürün, bakım ve benzeri hizmetlerde bulunmak,

g. Açılmış bulunan her türlü insan ve hayvan sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız, sabit ve geçici kuruluşlar ile konaklama tesislerini işletmek,

şeklinde özetlenebilir. Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında araştırma, eğitim-öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamaları ön planda tutar.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir

İletişim

+90 266 612 1442
dsim@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: