Misyon & Vizyon

MİSYON

Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyetin;kanunlara uygun,ekonomik ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve bu amaçla teknoloji, insan, para, araç-gereç ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun bir biçimde planlamayı, değerlendirmeyi ve kullanmayı misyon olarak belirlemiştir.

 

VİZYON

Müdürlüğümüz kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri kanunlara uygun ve tam olarak yerine getirmenin gururu ile yenilikçi; işinde uzman,yaratıcı personeli ile vereceği hizmetler çerçevesinde örnek bir daire olmayı kendisine vizyon olarak kabul etmiştir.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir

İletişim

+90 266 612 1442
dsim@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: