Dağılım Oranları

5947 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ve 6114 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi uyarınca yeniden düzenlenen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince elde edilen gelirlerin dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak, Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde yürütülen faaliyetlerde uygulanacak kesinti oranları, Üniversite Yönetim Kurulunun 15.03.2019/9 tarihli kararı doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 2547 sayılı kanunun 58/b maddesine göre dağılım oranlarının aşağıda belirtildiği şekliyle kabul edilmiştir.

Döner Sermaye Birimi

Birim Kesintisi

BAP Kesintisi

Hazine Kesintisi

Katkı Payı*

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

% 38

% 5

% 1

% 56

Diğer Tüm Birimler

% 33

% 5

% 1

% 61

2547 sayılı kanunun 58/e maddesine göre (Kurum imkanı kullanılmayan Danışmanlık, Eğitim, Konuşmacı v.b. gelirler) dağılım oranlarının aşağıda belirtildiği şekliyle kabul edilmiştir.

Döner Sermaye Birimi

Birim Kesintisi

BAP Kesintisi

Hazine Kesintisi

Katkı Payı*

Tüm Birimlerin Geliri

% 18

% 5

% 1

% 76

Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı

% 25

% 5

% 1

% 69

* Proje veya yapılan işler ile ilgili masraflar dahildir. 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi haricindeki tüm birimlerin bürüt gelirlerinin %3 oranındaki tutar Merkez birimin ihtiyacı olan mal ve hizmt alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama ve diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere merkez birime aktarılacaktır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir

İletişim

+90 266 612 1442
dsim@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: