Formlar

İş/Proje/Danışmanlık Açılış Süreci

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek iş/proje/danışmanlık süreçlerinin açılışına, hizmet talep eden Kişi/Kurum/Kuruluşlar tarafından ilgili birimlere yapılan istek yazısı ile başlanır. Proje Yürütücüsü, Başvuru Yazısı ve Proje Bilgi Formunu doldurularak ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurulu Kararı veya yönetici onayı ile sürecin Üniversite ayağını başlatmış olur. Kabul edilen projeler DÖSİM_FORM 1 formu doldurularak ve taraflar tarafından imzalanır. Üniversite Yönetim Kurulu onayından sonra proje ekibi yetkilendirmiş olur.

 

Eğitim/Kurs/Sertifika/Kongre/Sempozyum Programları Açılış Süreci

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek olan Eğitim/Kurs/Sertifika/Kongre ve Sempozyum gibi programların açılış süreçleri hizmet talep eden Kişi/Kurum/Kuruluşlar tarafından ilgili birimlere yapılan istek yazısı veya doğrudan birimlerin talebi üzerine başlanır. Program Koordinatörü, Başvuru Yazısı ve Program Bilgi Formunu doldurularak ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Merkezlere başvuruda bulunarak süreci başlatmış olur.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir

İletişim

+90 266 612 1442
dsim@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: