Konuşmacı Süreçleri

İlgili Firmanın düzenleyeceği Eğitim, Konferans, Arge, Tanıtım vb. işlemlerde konuşmacı olarak görev alacak personel ile aralarında imzalayacağı protokol anlaşmasının üniversitemiz yetkilileri tarafından (Dekan, Başhekim veya Rektör) onaylanarak ilgili fakülte veya yüksekokuldan Elektronik Belge sistemi üzerinden Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze gönderilecektir. 

İlgili firma protokoldeki şartlara göre ödeme tutarını ilgili Öğretim Üyesi personelin ismini belirterekten işletme müdürlüğümüzün hesabına yatırır.

İşletme Müdürlüğümüz İlgili firmaya faturasını düzenleyip Katkı payı dağıtımı Üniversite Yürütme Kurulunda ve Yönetim Kuruluna onayına sunar.

Üniversite Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulunun kararı neticesinde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüz ilgili Öğretim Üyelerine Katkı paylarını gerekli kesintileri yaptıktan sonra ödemesini yapar.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir

İletişim

+90 266 612 1442
dsim@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: