Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programının Amacı;
Anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. 

Kimler Başvurabilir?

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ MADDE 6’ya göre

 • Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru formu ve transkript ile, ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır.
 • (Değişik Fıkra S: 16/03/2018) Başvuru sırasında anadal programında başvurduğu yarıyıla kadar aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • (Değişik Fıkra S: 16/03/2018) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
 • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4’lük sistemde 3.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
 • Başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda sıralama öğrencilerin anadal genel not ortalamasına göre yapılır. (Ek Cümle S: 12/06/2015) Anadal genel not ortalamasının eşit olması durumunda öğrencinin anadal programına yerleştirildiği yıla ait LYS puanı dikkate alınır.

Başvuru Tarihi
Çift anadal programı açacak ilgili birim her akademik yılın başında kontenjanlarını belirterek çift anadal ders programını ve kayıt tarihlerini duyurur. 

Anadalı Endüstri Mühendisliği Olan Öğrenciler Hangi Bölümlerde ÇAP Yapabilir?

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Matematik (FEF)

İkinci dalı Endüstri Mühendisliği Olacak Öğrenciler Hangi Bölümlerden ÇAP Yapabilir?

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Matematik (FEF)

Çift Anadal Programı Yönergesi ve ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

İkinci dalı Endüstri Mühendisliği olacak öğrencilerin eğitimini alacağı ders planları aşağıdaki linklerde verilmiştir:

Bilgisayar Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği ÇAP Ders Planı (PDF)

Elektrik Elektronik Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği ÇAP Ders Planı (PDF)

İnşaat Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği ÇAP Ders Planı (PDF)

Makine Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği ÇAP Ders Planı (PDF)

Matematik (FEF) - Endüstri Mühendisliği ÇAP Ders Planı (PDF) 

Adres

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Çağış Kampüsü, 10145 Balıkesir / TÜRKİYE

İletişim

+90 266 6121194
endustri@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: