Projeler

 

Devam Eden

 

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (2023/216)
  Yürütücü: Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKKOÇ
  Araştırmacı: Prof. Dr. Gülşen AYDIN KESKİN, Prof. Dr. Aslan Deniz KARAOĞLAN, Arş. Gör. Mustafa AKDEMİR
  Proje Başlığı: Dondurucu Tünel Çizelgelerinin Eberji Tüketimi Göz Önüne AlınarakÇok Amaçlı Modellenmesi ve Optimizasyonu
  Proje Başlangıç: Ekim 2023
  Proje Süresi: 30 ay

 

 • Kurum/Program: National Natural Science Foundation of China (Grant Number: 62173260)
  Yürütücü: Dr. Zixiang Li
  Araştırmacı: Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKKOÇ
  Proje Başlığı: Intelligent scheduling for collaborative operations of reconfigurable man-robot cooperative two-sided assembly line production and maintenance
  Proje Başlangıç: Ocak 2022
  Proje Süresi: 48 ay

 

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (2022/086)
  Yürütücü: Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKKOÇ
  Proje Başlığı: Eklemeli Üretim Makine Çizelgeleme Problemlerinde Toplu Teslimatı Dikkate Alan Bir Metasezgisel Algoritma Geliştirilmesi
  Proje Başlangıç: Mayıs 2022
  Proje Süresi: 18 ay


 

Tamamlanan

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (2022/086)
  Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Kamil Gökçe TULACI
  Aratırmacı: Prof. Dr. Haşmet YAZICI, Op. Dr. Ömer HIZLI, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇANAKÇI, Prof. Dr. Ali ORAL, Doç. Dr. Demet GÖNEN OCAKTAN
  Proje Başlığı: Uzun Süreli Cerrahi İşlemlerde Cerrahi Konfor ve Dayanıklılığı Artırmak Amaçlı Kullanılacak Giyilebilir Cerrahi Koltuk
  Proje Başlangıç: Temmuz 2021

 

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi
  Yürütücü: Dr. Ayşe Özdoğan Dölçek
  Araştırmacı: Dr. Melike Sultan Karasu Aşnaz
  Proje Başlığı: Balıkesir Çağış Kampüs Alanı Yeraltı Isıl Enerji Depolama Potansiyelinin Belirlenmesi
  Proje Başlangıç: Aralık 2019
  Proje Süresi: 24 ay

 

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi
  Yürütücü: Dr. Melike Sultan Karasu Aşnaz
  Araştırmacı: Dr. Ayşe Özdoğan Dölçek
  Proje Başlığı: Isı Depolamalı Güneş Enerjili Kurutma Fırını Tasarımı ve Çeşitli Gıdaların Optimum Kurutma Parametrelerinin Araştırılması
  Proje Başlangıç: Temmuz 2019
  Proje Süresi: 24 ay

 

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi
  Yürütücü: Doç Dr. İbrahim Küçükkoç
  Proje Başlığı: Üç Boyutlu Yazıcılarda Üretime Bağlı Gecikmelerin Minimizasyonu
  Proje Başlangıç:Haziran 2018
  Proje Süresi: 12 ay

 

 • Kurum/Program: The International Research Cooperation Seed Fund of Beijing University of Technology
  Yürütücü: Dr. Yuchen Li
  Araştırmacı: Doç. Dr. İbrahim Küçükkoç
  Proje Başlığı: U-shaped Assembly Line Balancing Under Uncertain Environment
  Proje Başlangıç: Temmuz 2018
  Proje Süresi: 17 ay

 

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi
  Yürütücü: Doç. Dr. İbrahim Küçükkoç
  Proje Başlığı: Sıralama-Bağımlı Karışık-Modelli İki-Taraflı Montaj Hatlarının Stokastik Görev Zamanları Dikkate Alınarak Modellenmesi ve Optimizasyonu
  Proje Başlangıç: Haziran 2017
  Proje Sğresi:18 ay

 

 • Kurum/Program: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı - IPA IV - EuropeAid/133936/M/ACT/TR
  Yürütücü: Osman Erol İnce (Güney Marmara Kalkınma Ajansı)
  Araştırmacılar: Doç.Dr. Murat Erhan Balcı, Yrd. Doç Dr. Sabri Biçakcı, Ar. Gör Melike Sultan Karasu Aşnaz, Yrd. Doç. Dr. Ersin Akyüz
  Proje Başlığı: Gençlik Enerjisi Rüzgâr Enerjisiyle Buluşuyor 
  Proje Başlangıç: Mart 2016
  Proje Süresi: 12 ay

 

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi BAP Projesi
  Yürütücü: Prof. Dr. Ramazan Yaman
  Araştırmacı: Arş. Gör. Melike Sultan Karasu Aşnaz
  Proje Başlığı: Rüzgar santrallerindeki türbinlerin türbülans yoğunluğuna göre optimum yerleştirilmesi 
  Proje Başlangıç: Mayıs 2015
  Proje Süresi: 12+6 ay

 

 • Kurum/Program: SANTEZ (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
  Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Aslan Deniz Karaoğlan
  Araştırmacı: Yrd.Doç.Dr. Demet Gönen, Yrd.Doç.Dr. M.A. Beyazıt Ocaktan, Öğr.Gör. Emine Uçmuş 
  Müşteri Kuruluş: BEST Balıkesir Elektromekanik San. Tesisleri A.Ş. / (Balıkesir)
  Proje Başlığı: Dağıtım ve orta güç transformatörlerinin işçilik maliyetlerinin elektrik ve mekanik tasarım kriterlerine göre hesaplanabilmesi için bir yazılım geliştirilmesi ve doğrulanması
  Proje Başlangıç: Ocak 2015
  Proje Süresi: 18 ay

 

 • Kurum/Program: SANTEZ (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
  Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Demet Gönen 
  Araştırmacı: Doç.Dr. Ali Oral, Yrd.Doç.Dr. Aslan Deniz Karaoğlan, Yrd.Doç.Dr. M.A. Beyazıt Ocaktan, Araş.Gör. Hilal Atıcı
  Müşteri Kuruluş: Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş. / (Tavşanlı/Kütahya)
  Proje Başlığı: Kablo Demetleme Konveyör Hattında Bilgisayar Destekli Ergonomi Analizleriyle İyileştirmeler
  Proje Başlangıç: Ocak 2015
  Proje Süresi: 24 ay

 

 • Kurum/Program: TUBITAK 1505 (Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı)
  Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Ümit Yalçın 
  Araştırmacı: Yrd.Doç.Dr. Aslan Deniz Karaoğlan
  Müşteri Kuruluş: Buzsan Market Ekipmanları Mad. Eşya Soğ. Cih. End. Mutf. İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti. / (Balıkesir)
  Proje Başlığı: Otomatik Pizza Yapım ve Satış Makinesi Tasarımı ve İmalatı
  Proje Başlangıç: Ocak 2015
  Proje Süresi: 17 ay

 

 • Kurum/Program: Özel kurumlarca desteklenen proje
  Yürütücü: Prof. Dr. Nilgün Fiğlalı
  Proje Çalışanı: Doç. Dr. Gülşen Aydın Keskin, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Esen, Arş. Gör. Tuğçen Hatipoğlu
  Müşteri Kuruluş: KORDSA GLOBAL A.Ş.
  Proje Başlığı: Malzeme Hareket ve Depolama Sürecinin Etkinliğinin Geliştirilmesi ve İnsan Gücü Planlama Projesi
  Proje Başlangıç: Şubat 2015
  Proje Süresi: 10 ay

 

 • Kurum/Program:Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
  Yürütücü: Doç Dr. İlhan Omurca Sevinç
  Araştırmacı: Doç. Dr. Gülşen Aydın Keskin, Arş. Gör. Ekin Ekinci
  Proje Başlığı: Etkin Üretim Miktarı ve Emniyet Stoğu Seviyesinin Belirlenmesinde Kullanılacak Yeni Bir Yöntem
  Proje Başlangıç: Haziran 2011
  Proje Süresi: 24 ay

 

 • Kurum/Program: Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
  Yürütücü: Doç. Dr. Şenay Çetin Doğruparmak
  Araştırmacı: Doç. Dr. Gülşen Aydın Keskin
  Proje Başlığı: Dilovası'nda Yer Seviyesindeki Ozon Konsantrasyonlarının Modellenmesi
  Proje Başlangıç: 2009
  Proje Süres: 24 ay

 

 • Kurum/Program:Özel kurumlarca desteklenen proje
  Yürütücü: Prof. Dr. Alpaslan Fiğlalı
  Araştırmacı: Doç. Dr. Gülşen Aydın Keskin, Arş. Gör. Tuğçen Hatipoğlu, Arş. Gör. Murat Çolak
  Müşteri Kuruluş: TEKLAS A.Ş.
  Proje Başlığı: Teklas Kauçuk Sanayi ve Tic. A.Ş. Stok Yönetimi Sürecinin Etkinliğinin Geliştirilmesi
  Proje Başlangıç: Mart 2017
  Proje Süresi: 4 ay

 

 • Kurum/Program:Yükesköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
  Yürütücü: Doç. Dr. Gülşen Aydın Keskin
  Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice Esen,  Arş. Gör. Murat Çolak, Canan Bektaş
  Proje Başlığı: Denizyolu Konteynır Tahliye Operasyonları İçin Etkili Saha Yerleşimi Önerisi
  Proje Başlangıç: Mart 2017
  Proje Süresi: 22 ay

 

 • Kurum/Program: Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2014 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı.
  Yürütücü: T.C. Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü / (Balıkesir)
  Proje Çalışanı: Yrd.Doç.Dr. Aslan Deniz Karaoğlan, Yrd.Doç.Dr. Demet Gönen 
  Proje Başlığı: Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda Uygulamalı Eğitim Kalitesinin Arttırılması
  Proje Başlangıç: Haziran 2014
  Proje Süresi: 9 ay

 • Kurum/Program: Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2014 Yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı.
  Yürütücü: Döşemenler Tarım ve Sanayi Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş.
  İştirakçi: Yrd.Doç.Dr. Aslan Deniz Karaoğlan
  Proje Başlığı: Döşemenler Firmasının Üretim Alt Yapısının Güçlendirilmesi Yoluyla Rekabet Edebilirliğinin Arttırılması / (Bigadiç / Balıkesir)
  Proje Başlangıç: Haziran 2014
  Proje Süresi: 12 ay

 • Kurum/Program: Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2013 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
  Proje Sahibi: Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü
  Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Bedri Yüksel
  Proje Yürütücüsü: Ar. Gör. Melike Sultan Karasu Aşnaz 
  Proje Başlığı: Rüzgar ve Güneşten Aldığımız Güçle Gençlerle Yeşil Geleceğe
  Proje Başlangıç: Mayıs 2013
  Proje Süresi: 6 ay

 • Kurum/Program: TUBİTAK TEYDEB-1501
  Yürütücü: İŞBİR Elektrik San. A.Ş. / (Balıkesir)
  Danışman: Yrd.Doç.Dr. Demet Gönen 
  Proje Başlığı: 10 KW Taktik Sessiz Jeneratör 
  Proje Başlangıç: Nisan 2014
  Proje Süresi: 10 ay

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi BAP Projesi
  Yürütücü: Doç.Dr. Ali Oral 
  Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr. Aslan Deniz Karaoğlan, Yrd.Doç.Dr. Demet Gönen 
  Proje Başlığı: Tornalama İşlemlerinde Kesici Takımdaki Başlangıç Aşınmasının Azaltılması
  Proje Başlangıç: Temmuz 2012
  Proje Süresi: 12 ay

 • Kurum/Program: TUBİTAK TEYDEB-1501
  Danışman: Yrd.Doç.Dr. Aslan Deniz Karaoğlan
  Yürütücü: BEST Balıkesir Elektromekanik San. Tesisleri A.Ş. / (Balıkesir)
  Proje Başlığı: Wet-on-Wet Korozyon Koruma Sisteminin Trafo İmalat Sektöründe İlk Defa Uygulanarak Düşük
  Maliyetli, Çevre Dostu Yeni Bir Uygulama Sisteminin Geliştirilmesi
  Proje Başlangıç: Ocak 2012
  Proje Süresi: 26 ay

 • Kurum/Program: Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2011 Yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı 
  Yürütücü: BAYKAN Mobilya Mutfak İmalatı Toptan ve Perakende Satış Beyaz Eşya Halı Alım Satımı Nakliye Kömürcülük San. ve Tic. Ltd. Şti. / (Balıkesir)
  İştirakçi: Yrd.Doç.Dr. Demet Gönen, Yrd.Doç.Dr. Aslan Deniz Karaoğlan
  Proje Başlığı: Balıkesir'den Dünyaya Açılmak İsteyen Mobilyalar
  Proje Başlangıç: Şubat 2012
  Proje Süresi: 9 ay

 • Kurum/Program: Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2010 Yılı İktisadi Mali Destek Programı 
  Yürütücü: Erdil Akü ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. / (Balıkesir)
  İştirakçi: Yrd.Doç.Dr. Aslan Deniz Karaoğlan, Öğr.Gör. Emine Uçmuş
  Proje Başlığı: Erdil Akü Limited Şirketinin Üretim ve Yönetim Alanlarında Kurumsal Alt Yapısının Güçlendirilmesi
  Proje Başlangıç: Mayıs 2011
  Proje Süresi: 12 ay

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi BAP Projesi
  Yürütücü: Prof. Dr. Ramazan Yaman
  Araştırmacı: Arş. Gör. İbrahim Küçükkoç
  Proje Başlığı: Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemleri ve Genetik Algoritmalar ile Bir Uygulama
  Proje Başlangıç: Aralık 2010
  Proje Süresi: 8 ay

 • Kurum/Program: Balıkesir Üniversitesi BAP Projesi
  Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Ali Oral
  Araştırmacı: Arş. Gör. Demet GÖNEN
  Proje Başlığı: Kalıp Yayı Olarak Dikdörtgen Kesitli Yaylar Yerine Dairesel Kesitli Yayların Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
  Proje Başlangıç: Ocak 2008
  Proje Süresi: 20 ay

 • Kurum/Program: TÜBİTAK
  Bursiyer: M.A. Beyazıt OCAKTAN
  Yürütücü: Doç.Dr. Ayhan DEMİRİZ (Sakarya Üniversitesi Müh. Fak. Endüstri Müh. Böl.)
  Proje Başlığı: Türk Hazır Giyim Endüstrisi için Veri Madenciliği Tabanlı bir Kalıcı İndirim Yönetim Sistemi Prototipi
  Proje Başlangıç: Kasım 2007
  Proje Süresi: 36 ay

Adres

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Çağış Kampüsü, 10145 Balıkesir / TÜRKİYE

İletişim

+90 266 6121194
endustri@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: