BİLİM KURULU

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali PASLI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Necip ORTAN

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı  

Prof. Dr. Aslan KAYA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı   

Prof. Dr. Asuman YILMAZ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı     

Prof. Dr. Ayşenur BERZEK

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN 

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Binur TAYTORİNA

Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazakistan

Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hale GEZER

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL

Balıkesir Üniversitesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Madi YELYUBAYEV

Abay Myrzakhmetov adına Kokşetau Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazakistan

Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı  

Prof. Dr. Mustafa AKSU

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı  

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şahin AKINCI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdülmecit NUREDİN

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Ezzat Abdelazız ABDELRAHIM

El-Ezher Üniversitesi, Damanhur Şeriat ve Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Aigul NUKUŞEVA AŞİMOVNA

Karaganda Buketov Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni ve İş Hukuku Anabilim Dalı, Kazakistan

Doç. Dr. Arhat ABİKENOV AŞMETOVİÇ

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk ve Medeni Usul Anabilim Dalı Başkanı, Kazakistan

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı,

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi 

Doç. Dr. Dilfuza Kahramonovna SAYFILLAEVA

Buhara Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Marat AHMADI

M. Narikbayev KAZGUU Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr.  Nigora Barotovna MAKHMUDOVA

Buhara Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Nurbahıt DAİRABAYEVA

Kh. Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Olzhas DOSEKEYEV  

Ahmet Yesevi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Bölümü, Ceza Hukuku Anabilim Dalı, Kazakistan

Dr. Saida Assanova ERGASHEVNA

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk ve Medeni Usul Anabilim Dalı, Kazakistan

Dr. Zebiniso KHALILOVA

Buhara Devlet Üniversitesi, Hukuk ve Sosyal Siyasal Bilimler Fakültesi, Özbekistan

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, Paşaköy Mah./ALTEYLÜL/BALIKESİR

Bizi Takip Edin: