ANASAYFA / HOME

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

23-24 Haziran 2023

 

ÇAĞRI METNİ

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

 

Balıkesir Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenecek olan “Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu-2023”de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

 

“Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu-2023”; fikri ve sınai mülkiyet alanındaki güncel gelişmeler, problemler ve çözüm yolları teması ile yeni önerilere ilişkin bilimsel bir tartışma platformu sunmayı ve bilgi paylaşımını amaçlamaktadır. Sempozyum, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında derin uzmanlığa sahip akademisyenlere, yargı mensuplarına ve akademi dışındaki sektörleri temsil eden katılımcılara açıktır. Sempozyum dili Türkçe olmakla birlikte; İngilizce bildirilerin sunumuna açıktır.

 

Sempozyum için bildiri özeti gönderimi 20 Nisan 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. Sempozyumda bildiri sunmak isteyen katılımcıların baunfikrimulkiyet2023.balikesir.edu.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekmektedir.

 

Başvuru formunda bildirinin başlığı, metodolojisi, temel fikri ve sonuçlarını içeren bildiri dilinde ve İngilizce olarak hazırlanan kısa özet (500-700 kelime) ve beş anahtar kelimenin yanı sıra, katılımcının ismi, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

 

Makale gönderimi ve programa ilişkin soru, görüş ve önerileriniz için baunfikrimulkiyet2023@balikesir.edu.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Not: Sempozyuma yüz yüze katılım halinde ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Bildiri Sahipleri, Düzenleme Komitesi, Bilim Kurulu Üyeleri için yemek, şehir içi ulaşım ve kültür gezisi masrafları Balıkesir Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. (Konaklama Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulama Oteli)

Yüz yüze katılım talep edenlerin Balıkesir Üniversitesi’nden Fatma Türkoğlu, Gülşen Alım veya Çiğdem Avcıalp ile aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla irtibata geçmeleri önemle rica olunur.

E-posta adresi: ozelklm@balikesir.edu.tr

Telefon: 0266 612 14 10

              0266 612 14 11

              0266 612 14 14

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 20 Nisan 2023

Kabul edilen bildiri özetlerinin duyurulması: 1 Mayıs 2023

Sempozyum Programının ilan tarihi: 1 Mayıs 2023

Sempozyum tarihi: 23–24 Haziran 2023

Bildiri tam metinlerinin teslimi için son tarih: 1 Ekim 2023

 

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500-700 kelime olmalıdır. Türkçe gönderilen özetler ayrıca İngilizce olarak da hazırlanmalıdır. (Türkçe sunulacak bildiriler için gönderilecek özetler hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde hazırlanmalıdır.)
 3. Özetin altında en az 5 adet anahtar kelimeye (Türkçe sunulacak bildiriler için hem Türkçe hem de İngilizce olarak) yer verilmelidir.
 4. Özet metinlerin sempozyum temaları ile bağdaşır olması, aksi halde sempozyum e-kitabında ve sempozyum programında yer almayacağı hatırlanmalıdır.
 5. Özet Metinler A4 (210×297 mm) kâğıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman fontunda yazılmalıdır. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 

 1. Metin dili Türkçe veya İngilizce olacaktır. Tam metinler A4 (210×297 mm) kâğıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman formatında yazılmalıdır.
 2. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 3. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 4. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 5. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı, ünvanı, kurumu ile iletişim bilgilerini (telefon ve e-mail bilgilerini) içeren bir kapak veya dipnot olmalıdır.
 6. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 7. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan klasik dipnot usulü, APA formatı kullanılmalıdır.
 8. Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır.

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali PASLI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Necip ORTAN

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı  

Prof. Dr. Aslan KAYA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı   

Prof. Dr. Asuman YILMAZ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı     

Prof. Dr. Ayşenur BERZEK

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN 

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Binur TAYTORİNA

Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazakistan

Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hale GEZER

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Madi YELYUBAYEV

Abay Myrzakhmetov adına Kokşetau Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazakistan

Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı  

Prof. Dr. Mustafa AKSU

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı  

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şahin AKINCI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Aigul NUKUŞEVA AŞİMOVNA

Karaganda Buketov Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni ve İş Hukuku Anabilim Dalı, Kazakistan

Doç. Dr. Arhat ABİKENOV AŞMETOVİÇ

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk ve Medeni Usul Anabilim Dalı Başkanı, Kazakistan

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı,

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi 

Doç. Dr. Marat AHMADI

M. Narikbayev KAZGUU Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Nurbahıt DAİRABAYEVA

Kh. Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Olzhas DOSEKEYEV  

Ahmet Yesevi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Bölümü, Ceza Hukuku Anabilim Dalı, Kazakistan

Dr. Saida Assanova ERGASHEVNA

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk ve Medeni Usul Anabilim Dalı, Kazakistan

Dr. Zebiniso KHALILOVA

Buhara Devlet Üniversitesi, Hukuk ve Sosyal Siyasal Bilimler Fakültesi, Özbekistan

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

 

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı,

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi

Doç. Dr. Nazgül İSABAEVA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin ASLAN

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZDEN

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Kamala VALİYEVA

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÖZKAN

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zebiniso KAMALOVA

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Ayşe Begüm KELEŞ GÜVEN

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Meiramkul İSSAYEVA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Ögr. Gör. Ali ERFİDAN 

Balıkesir Üniversitesi, Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Arş. Gör. Alpaslan DURMAZ

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Defne KAHVECİ

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Arş. Gör. Emre ERDEMİR

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Fatih Furkan BİLGE

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör. İsmet ÇOBANOĞLU

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör. Meliha Ceyda TOPARLAK

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör. Sena Nur ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Yaren Nisa ÖZTAY

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Yavuz Selim KOYUNCU

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Zeynep ULUER

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND CURRENT DEVELOPMENTS

23-24 June 2023


 

CALL FOR PAPERS

Dear Colleagues,

 

We are pleased to invite you to the “International Symposium on Intellectual Property Law and Current Developments-2023”, which will be held at Balıkesir State University on 23-24 June 2023. The symposium offers an opportunity to participate both in person and online.

 

The “International Symposium on Intellectual Property Law and Current Developments-2023” aims to provide a platform for scholarly discussions and for sharing research proposals on the new developments in the field of intellectual and industrial property. The symposium is open to scholars with deep expertise in Intellectual Property Law, Members of the Judiciary and participants representing sectors outside the academia. Although the symposium is held in Turkish, it is open to submission of papers in English.

 

Deadline for abstract submissions is April 20, 2023. To present a paper at the Symposium, applicants must fill in the Application Form via the following link: baunfikrimulkiyet2023.balikesir.edu.tr

 

The application form must include the title of the paper, a short summary (500-700 words) containing the main proposal, methodology, preliminary conclusions and five keywords, as well as the name, affiliation, and contact information of the participant.

 

If you require any further information, please do not hesitate to contact us at baunfikrimulkiyet2023@balikesir.edu.tr

 

Note: In case of participating the Symposium in person, one shall afford transfer and accommodation costs. Catering costs, urban transfer costs and costs of cultural trip for those who will serve paper and will be members of advisory board and organizing committee will be afforded by Balıkesir University (Accommodation will be held in Balıkesir University Burhaniye Uygulama Oteli).

Those requesting participation in person shall reach out Fatma Türkoğlu, Gülşen Alım, Çiğdem Avcıalp through following contact informations.

E-mail address: ozelklm@balikesir.edu.tr

Phone: +90 266 612 14 10

            +90 266 612 14 11

            +90 266 612 14 14

 

IMPORTANT DATES

 

Abstract submission deadline: April 20, 2023

Announcement of accepted abstracts: May 1, 2023

Symposium Program announcement: May 1, 2023

Symposium: June 23–24, 2023

Full text submission deadline: October 1, 2023

 

ABSTRACTS SUBMISSION REQUIREMENTS

 

 1. Abstracts must include the title of the proposed topic and its purpose.
 2. The volume of abstracts is 500-700 words. Abstracts submitted in ​​Turkish, and should also be prepared in English.
 3. At least 5 keywords (both in original language of the paper and in English) must be indicated under the abstract.
 4. We remind you that the texts of the abstracts must be compatible with the topics of the symposium, otherwise they will not be included in e-book and the program of the symposium.
 5. Abstracts should be written on A4 paper (210×297 mm), with an interval of 1.25, justified in width, in Times New Roman font 12 points. The page dimensions should be set as 4cm left, 2cm right and 3cm top and bottom.

 

FULL TEXT SUBMISSION REQUIREMENTS

 

 1. The language of the text shall be Turkish or English. Full texts should be written on A4 paper (210×297 mm), 1.25 intervals, justified-alignment, Times New Roman font 12 points.
 2. The page dimensions should be set as 4cm left, 2cm right and 3cm top and bottom.
 3. The heading of the text should be typed single-spaced, centered, bold 14 points, all capital letters in Times New Roman.
 4. Headings (except for Introduction and Conclusion) should be placed according to their numbering.
 5. At the beginning of the text there should be a cover or footnote containing the name and surname of the author(s), title and contact information with the institution (telephone and e-mail address).
 6. Within the framework of the above features, the volume of tables, figures, summaries and references should not exceed 20 pages.
 7. For citations, authors should use the classic method of footnotes, which is a system of in-text bibliography, in APA format.
 8. Verification of works for plagiarism shall be carried out by responsible authors and works containing plagiarism will not be published.

SYMPOSIUM SCIENTIFIC ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN

Istanbul University Faculty of Law, Department of Commercial Law

Prof. Dr. Ali PASLI

Istanbul University Faculty of Law, Department of Commercial Law

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

Istanbul Ticaret University Faculty of Law, Department of Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law

Prof. Dr. Ali Necip ORTAN

Beykent University Faculty of Law, Department of Commercial Law

Prof. Dr. Aslan KAYA

Istanbul University Faculty of Law, Head of Commercial Law Department

Prof. Dr. Asuman YILMAZ

Istanbul Ticaret University Faculty of Law, Head of Commercial Law Department

Prof. Dr. Ayse ODMAN BOZTOSUN

Antalya Akdeniz University, Dean of Faculty of Law, Department of Commercial Law

Prof. Dr. Aysenur BERZEK

Marmara University Faculty of Business, Department of Commercial Law

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM 

Istanbul University Faculty of Law, Department of Civil Law

Prof. Dr. Binur TAYTORINA

Abay Kazakh National Pedagogical University Faculty of Law, Kazakhstan

Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 

Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of Business Administration, Department of Commercial Law

Prof. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

Galatasaray University Faculty of Law, Department of Commercial Law

Prof. Dr. Hale GEZER

Marmara University Faculty of Fine Arts, Department of Industrial Design

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN

Galatasaray University Faculty of Law, Department of Commercial Law

Prof. Dr. Madi YELYUBAYEV

Kokshetau University named after Abai Myrzakhmetov Faculty of Law, Kazakhstan

Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE

Ankara Social Sciences University Faculty of Law, Department of Commercial Law

Prof. Dr. Mustafa AKSU

Istanbul University Faculty of Law, Department of Civil Law

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ

Istanbul Sabahattin Zaim University, Dean of Faculty of Law, Department of Civil Law

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Özyeğin University Faculty of Law, Department of Commercial Law

Prof. Dr. Mustafa Fadil YILDIRIM

Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Law, Department of Civil Law

Prof. Dr. Sahin AKINCI

Istanbul Ticaret University Faculty of Law, Head of Civil Law Department

Assoc. Prof. Dr. Aigul NUKUSHEVA ASIMOVNA

Karaganda Buketov University, Faculty of Law, Department of Civil and Labor Law, Kazakhstan

Assoc. Prof. Dr. Arhat ABIKENOV ASMETOVICH

Al-Farabi Kazakh National University Faculty of Law, Head of Civil Law and Civil Procedure Department, Kazakhstan

Assoc. Prof. Dr. Canan KÜÇÜKALI

Doğuş University Faculty of Law, Department of Commercial Law,

Retired Judge of Istanbul Intellectual and Industrial Property Rights Civil Court

Assoc. Prof. Dr. Marat AHMADI

M. Narikbayev KAZGUU University, Kazakistan

Assist. Prof. Dr. Nurbahit DAIRABAYEVA

Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University Faculty of Law, Kazakhstan

Assist. Prof. Dr. Olzhas DOSEKEYEV  

Ahmet Yesevi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Law Department, Department of Criminal Law

Assist. Prof. Dr. Saida Assanova ERGASHEVNA

Al-Farabi Kazakh National University Faculty of Law, Department of Civil Law and Civil Procedure, Kazakhstan

Assist. Prof. Dr. Zebiniso KHALILOVA

Bukhara State University, Faculty of Jurisprudence and Social-Political Sciences, Uzbekistan

 

SYMPOSIUM ORGANIZING COMMITTEE

 

Assoc. Prof. Dr. Canan KÜÇÜKALI

Doğuş University Faculty of Law, Department of Commercial Law,

Retired Judge of Istanbul Intellectual and Industrial Property Rights Civil Court 

Assoc. Prof. Dr. Nazgül İSABAEVA

Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Arts and Sciences

Assist. Prof. Dr. Ali Çetin ASLAN

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law

Assist. Prof. Dr. Banu ÖZDEN

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Labor and Social Security Law

Assist. Prof. Dr. Hakan YILDIRIM

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Commercial Law

Assist. Prof. Dr. Kamala VALİYEVA

İstanbul Ticaret University, Department of Humanities and Social Sciences

Assist. Prof. Dr. Yavuz ÖZKAN

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law

Assist. Prof. Dr. Zebiniso KAMALOVA

İstanbul Ticaret University, Department of Humanities and Social Sciences

Dr. Ayşe Begüm KELEŞ GÜVEN

Doğuş University Faculty of Law, Department of Commercial Law

Teaching Assistant Dr. Meiramkul İSSAYEVA

Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Economics and Social Sciences, Department of Public Administration, Department of Political and Social Sciences

Teaching Assistant Ali ERFİDAN

Balıkesir University, Altınoluk Vocational School 

Research Assist. Alpaslan DURMAZ

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Criminal and Criminal Procedure Law

Research Assist.  Defne KAHVECİ

Doğuş University Faculty of Law, Department of Commercial Law

Research Assist. Emre ERDEMIR

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law

Research Assist. Fatih Furkan BİLGE

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Civil Law

Research Assist. Ismet COBANOGLU

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Civil Law

Research Assist.  Meliha Ceyda TOPARLAK

Balıkesir University Faculty of Law, Department of International Law

Research Assist. Sena Nur ÖZDEMİR

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Criminal and Criminal Procedure Law

Research Assist. Yaren Nisa ÖZTAY

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law

Research Assist. Yavuz Selim KOYUNCU

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Labor and Social Security Law

Research Assist.  Zeynep ULUER

Balıkesir University Faculty of Law, Department of Islamic Law

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, Paşaköy Mah./ALTEYLÜL/BALIKESİR

Bizi Takip Edin: