ANASAYFA / HOME

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER – II

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

3-4 Mayıs 2024

ÇAĞRI METNİ

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir (Devlet) Üniversitesi ev sahipliğinde 2023 yılında düzenlenmiş olup 2024 yılında ikincisini düzenlemek üzere sempozyum hazırlıklarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, Balıkesir (Devlet) Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi destekleriyle, L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi ve Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile işbirliği içerisinde, 3-4 Mayıs 2024 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecek olan “Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler - II Uluslararası Sempozyumu”nda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

“Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler - II Uluslararası Sempozyumu”; fikri ve sınai mülkiyet alanındaki güncel gelişmeler, problemler ve çözüm yolları teması ile yeni önerilere ilişkin bilimsel bir tartışma platformu sunmayı ve bilgi paylaşımını amaçlamaktadır. Sempozyum, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında derin uzmanlığa sahip akademisyenlere, yargı mensuplarına ve akademi dışındaki sektörleri temsil eden katılımcılara açıktır. Sempozyum dili Türkçe olmakla birlikte; İngilizce bildirilerin sunumuna açıktır.

Sempozyum için bildiri özeti gönderimi 8 Mart 2024 tarihine kadar yapılabilecektir. Sempozyumda bildiri sunmak isteyen katılımcıların baunfikrimulkiyet2024.balikesir.edu.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru formunda bildirinin başlığı, metodolojisi, temel fikri ve sonuçlarını içeren bildiri dilinde ve İngilizce olarak hazırlanan kısa özet (yaklaşık 500 kelime) ve beş anahtar kelimenin yanı sıra, katılımcının ad ve soyadı, unvanı, kurumu ile iletişim bilgileri ve ORCID kodunun yer alması gerekmektedir.

Makale gönderimi, sempozyuma ilişkin sorularınız, görüşleriniz ve önerileriniz için baunfikrimulkiyet2024@balikesir.edu.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.   

Not: Sempozyuma yüz yüze katılım halinde şehir dışı ulaşım masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Bildiri Sahipleri, Düzenleme Komitesi, Bilim Kurulu Üyeleri için konaklama, yemek, şehir içi ulaşım ve kültür gezisi masrafları Balıkesir Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Yüz yüze katılım talep edenlerin, aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla irtibata geçmeleri önemle rica olunur.

E-posta adresi: hukuk.fakultesi@balikesir.edu.tr

Telefon: 0 266 612 11 20 (Dahili: 111186)

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 8 Mart 2024

Kabul edilen bildiri özetlerinin duyurulması: 5 Nisan 2024

Sempozyum Programının ilan tarihi: 5 Nisan 2024

Sempozyum tarihi: 3-4 Mayıs 2024

Bildiri tam metinlerinin teslimi için son tarih: 24 Haziran 2024

 

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler yaklaşık 500 kelime olmalıdır. Türkçe gönderilen özetler ayrıca İngilizce olarak da hazırlanmalıdır. (Türkçe sunulacak bildiriler için gönderilecek özetler hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde hazırlanmalıdır.)
 3. Özetin altında en az 5 adet anahtar kelimeye (Türkçe sunulacak bildiriler için hem Türkçe hem de İngilizce olarak) yer verilmelidir.
 4. Özet metinlerin sempozyum temaları ile bağdaşır olması, aksi halde sempozyum e-kitabında ve sempozyum programında yer almayacağı hatırlanmalıdır.
 5. Özet Metinler A4 (210×297 mm) kâğıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman fontunda yazılmalıdır. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 

 1. Metin dili Türkçe veya İngilizce olacaktır. Tam metinler A4 (210×297 mm) kâğıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman formatında yazılmalıdır.
 2. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 3. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 4. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 5. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı, unvanı, kurumu ile iletişim bilgilerini (telefon ve e-mail bilgilerini) ve ORCID kodunu içeren bir kapak veya dipnot olmalıdır.
 6. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 7. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan klasik dipnot usulü, APA formatı kullanılmalıdır.
 8. Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır.

 

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali PASLI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Necip ORTAN

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı  

Prof. Dr. Aslan KAYA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı   

Prof. Dr. Asuman YILMAZ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı     

Prof. Dr. Ayşenur BERZEK

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN 

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Binur TAYTORİNA

Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazakistan

Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hale GEZER

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Madi YELYUBAYEV

Abay Myrzakhmetov adına Kokşetau Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazakistan

Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı  

Prof. Dr. Mustafa AKSU

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı  

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şahin AKINCI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ezzat Abdelazız ABDELRAHIM

El-Ezher Üniversitesi, Damanhur Şeriat ve Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Aigul NUKUŞEVA AŞİMOVNA

Karaganda Buketov Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni ve İş Hukuku Anabilim Dalı, Kazakistan

Doç. Dr. Arhat ABİKENOV AŞMETOVİÇ

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk ve Medeni Usul Anabilim Dalı Başkanı, Kazakistan

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı,

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi 

Doç. Dr. Marat AHMADI

M. Narikbayev KAZGUU Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Nurbahıt DAİRABAYEVA

Kh. Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Olzhas DOSEKEYEV  

Ahmet Yesevi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Bölümü, Ceza Hukuku Anabilim Dalı, Kazakistan

Dr. Saida Assanova ERGASHEVNA

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk ve Medeni Usul Anabilim Dalı, Kazakistan

Dr. Zebiniso KHALILOVA

Buhara Devlet Üniversitesi, Hukuk ve Sosyal Siyasal Bilimler Fakültesi, Özbekistan

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

 

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı,

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi

Doç. Dr. Jordan DELEV

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mekhrinigor BAKHODİROVNA AKHMEDOVA

Buhara Devlet Üniversitesi, İngiliz Literatürü Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nazgül İSABAEVA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gökçen TURAN

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Hülya ATLAN GÜRER

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ Ceyhun ÇAKIR

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Seyithan KAYA

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÖZKAN

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin ASLAN

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ARIKAN ÇAKIR

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Kübra BAKIRCI

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Begüm KELEŞ GÜVEN

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Asem Hamdy A. Abdelghany

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Kamala VALİYEVA

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Zebiniso KAMALOVA

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Meiramkul İSSAYEVA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Enbiya ÖZKAN

Balıkesir Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Ali ERFİDAN

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı

Arş. Gör. Defne KAHVECİ

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Arş. Gör. Emre ERDEMİR

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. İsmet ÇOBANOĞLU

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör. Aleyna AKYÜZ BÜLBÜL

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör. Meliha Ceyda TOPARLAK

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör. Nisanur ÖNAY

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Semih KAÇMAZ

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Numan DALGIÇ

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Yaren Nisa ÖZTAY

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Güleda ÖZDEMİR UZUN

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Şule KARACA

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Arş. Gör. Sena Nur ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

 

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, Paşaköy Mah./ALTEYLÜL/BALIKESİR

Bizi Takip Edin: