Students Mobility for Studies (Öğrenci Öğrenim Hareketliliği)

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği ve hareketlilik için gerekli olan belgeler:

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun mevcut kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Koşullar

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak (Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas),

a) Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış olan;

1- Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00 olması,

2-Yüksek lisansa başlayan öğrenciler için lisans mezuniyet notunun en az 2.50/4.00 olması,

c) İkinci (yükseklisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması gerekmektedir. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

Öğrenim hareketliliğine yeterli AKTS yükü olması halinde başvuruda bulunabilirler. Yeterli AKTS, bir dönem için 30 AKTS kredisidir. Alınan ve geçilmiş olan dersler tekrar almak suretiyle 30 AKTS yükü tamamlanarak öğrenim hareketliliğinden faydalanılamaz.

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber hibeli veya hibesiz olarak toplam süre 12 ayı geçmez,

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştiremezler.

Mezun durumda olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

Öğrencilik haklarını kullanılmasına ve öğrencilik yapmasına engel teşkil eden disiplin cezası almış olanlar başvuru yapmaz ve faaliyetten faydalanamaz.

Yüksek lisans veya doktora eğitimin ilk yarıyılında başvuru yapmak mümkündür. Bu durumda, henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için, bir önceki yükseköğretim kademesinde elde edilmiş mezuniyet notu kullanılır. Bu durumda değerlendirme 2.50/4.00 üzerinden yapılır.

Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış olan öğrencilerin başvuru yapması mümkündür. Bu durumda Üniversitemizde transkript oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları transkriptte yer alan not ortalaması kullanılır.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Başvuru Şekli

Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Başvuru Portalı https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr üzerinden ilan yayınlanma tarihinden itibaren gerçekleştirilir. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvurusu yapacak olan öğrenciler yukarıdaki web adresi üzerinden E-Devlet girişi ile başvuru yaparlar.

Dil yeterliliği:

Değerlendirmeye alınabilmek için Üniversitemizce yapılan Erasmus dil sınavından B2 seviyede dil yeterliliğine sahip olunması gerekir. Ayrıca bu seviyeye eşdeğer diğer Ulusal ve uluslararası sınavlar Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği ilanında belirtilmek kaydı ile değerlendirmeye alınabilir.

Gidilecek Üniversite

Gidilecek olan üniversite, Balıkesir Üniversitesi’nin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliğini içeren Erasmus + Programı 2024–2025 akademik yılına ait ikili anlaşmalar ve öğrenci kontenjanları doğrultusunda belirlenmektedir. İkili anlaşma yapılan üniversite, bölüm ve kontenjanların belirtildiği, Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web sayfasında yer alan “Kurumlararası Anlaşmalar Listesi’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/uluslararasi-iliskiler-arastirma-ve-uygulama-merkezi-1443

Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

Seçilecek olan öğrenciler aday statüsünde değerlendirilir ve her bir bölümün kontenjanı, bölüme ait ikili anlaşmalarla sınırlıdır. Herhangi bir bölümde kontenjanları dolduracak yeterlilikte ve sayıda öğrenci bulunmadığı takdirde bu kontenjanlar gerekli yeterliliği sağlayan öğrencilerin bulunduğu bölümlere kaydırılır.

Hibeler

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

450

 

Seçim Kriterleri:

Ölçüt

Ağırlıklı puan

Akademik Başarı Düzeyi

%50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Yabancı Dil Puanı

%50 (Toplam 100 puan üzerinden)

**Şehit ve Gazi çocukları

+15 puan (Nihai başarı puanına ek olarak)

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan (Nihai başarı puanına ek olarak)

**2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler

+10 puan (Nihai başarı puanına ek olarak)

Birinci derece yakınları (anne, baba, çocuklar ve eş) ve İkinci derece yakınları (eşin annesi, eşin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi ve kardeşleri) veya kendileri, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen, ülkemiz 11 il ve 1 ilçesinde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas’ın Gürün ilçelisi) ikamet etmekte olup da kendileri Üniversitemize kayıtlı olan öğrenciler

+10 puan (Nihai başarı puanına ek olarak)

Daha önce yararlanma(hibeli/hibesiz)

-10 puan (Nihai başarı puanından)

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan (Nihai başarı puanından)

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan (Nihai başarı puanından)

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan (Nihai başarı puanından)

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan (Nihai başarı puanından)

 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan (Nihai başarı puanından)

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan (Nihai başarı puanından)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Öğrenim Hareketliliğinin Tanınması

Öğrencinin yurt dışında geçirdiği sürede aldığı ve başarılı olduğu dersler Balıkesir  Üniversitesi tarafından tam tanıma sağlanır. Tam tanınma gitmeden önce ve döndükten sonra gerçekleştirilen Akademik Tanınma Belgesi’ne göre düzenlenir ve ilgili Yüksekokul/Fakülte/Enstitü tarafından tam tanınma gerçekleştirilir.

 

BELGELER

Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Belgeler

   Erasmus+ Giden Öğrenci Formu

   Banka Hesap No Bildirim Dilekçesi (Ekinde hesap cüzdan kopyası)

   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

   Feragat Dilekçesi (Erasmus+ hakkından vazgeçildi ise)

   İtiraz Dilekçesi

  Online Learning Agreement (OLA)

   Akademik Tanınma Belgesi - Lisans (3 adet orijinal)

Akademik Tanınma Belgesi - Lisansüstü (3 adet orijinal) 

Karşı Üniversiteden Gelen Kabul Mektubu

 

Ders Değişikliği Oldu İse (Online Learning Agreement kullanılarak değişiklik yapılmalı)

   Online Learning Agreement (OLA) 

   

Erasmus+ Öğrenci Hibe Sözleşmesi (2 adet orijinal kopya)

   Pasaport ve Vize Kopyası

   Sigorta Fotokopisi

   Uçak Bileti Kopyası

 

Döndükten Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

   Katılım Sertifikası

   Transcript of Records/Recognition Outcomes  Belgesi (Receiving Institution)

   Öğrenim Anlaşması (Değişti ise)

   Nihai Rapor Formu (Sistem üzerinden online)

   After the Mobility Belgesi

   Akademik Tanınma Belgesi - Lisans (3 adet orijinal)

Akademik Tanınma Belgesi - Lisansüstü (3 adet orijinal)

   Uçuş Kartları (Asılları)

   Pasaport Giriş-Çıkış Fotokopisi

Adres

Uluslararasi iliskiler Arastirma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binasi, 5. Kat, Çagis kampüsü, 10145, Balikesir

İletişim

+90 266 612 1452 +90 266 612 1400 / 101620 - 101621 - 101622
erasmus@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: