Misyon & Vizyon

- Sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek

- Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin uluslararası değişim hareketliliklerini koordine etmek

- Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerinin sayısını artırmak

- Uluslararası öğrenci temin stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması

- Üniversitemizin uluslararası proje ve programlardan faydalanmasına katkı ve destek sağlamak

- Bologna süreci ilkelerinin üniversitemizde uygulanmasını teşvik etmek

- Uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, değişim programları anlaşmaları, ortak diploma - programları ve konsorsiyumlar ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve gerçekleştirmek

- Balıkesir şehri ve üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artıracak faaliyetlerde bulunmak

İşbirliği içinde olduğumuz uluslararası kuruluşlarla bağların güçlendirilmesine yönelik faaliyet ve aktivitelere katılım sağlamak

- Uluslararasılaşma alanında yeni oluşan ve gelişen şartlara uyum sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak

- Sosyal ve kültürel aktiviteler aracılığıyla değişim programlarının tanınırlığını artırmak

- Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak çalışmak

Adres

Uluslararasi iliskiler Arastirma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binasi, 5. Kat, Çagis kampüsü, 10145, Balikesir

İletişim

+90 266 612 1452 +90 266 612 1400 / 101620 - 101621 - 101622
erasmus@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: