Values Of Youth And Grounds For Expressıon

**"VOYAGE” (İfade Altyapısı ve Gençliğin Değerleri)**

Balıkesir Üniversitesi'nde 2017 yılında gerçekleştirilen bir Gençlik Değişimi Projesi olan "VOYAGE", Litvanya, Türkiye, Letonya ve Romanya'dan 39 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.  Bu projenin ana teması, insanların değerleri ile ifade özgürlüğü arasındaki çatışmayı ele alıyordu. Gençlik, yaşam değerlerini, yaşam tarzlarını ve tercihleri ile ifade özgürlüğü arasındaki ilişkiyi değerlendirmek adına bir fırsat sunuyordu.

Projede3 9 genç katılımcı ve her ortak kuruluştan bir grup lideri yer aldı. Katılımcılar 18-25 yaş arasındaydı. Avrupa Birliği İnsan Hakları Bildirgesi'ne göre herkesin ücretsiz konuşma hakkı olduğu vurgulandı. Düşüncelerin ve inançların açıklanması ve iletişimi, insanın en değerli haklarından biri olarak kabul edildi. Ancak, bu hakkın kötüye kullanılmasından kanunen sorumlu olunduğu belirtildi.

Projemizde, katılımcılara farklı toplulukların hassas değerleri ve yaşam tarzları hakkında bilgi verilerek ifade özgürlüğü, yaşam değerleri ve stilleri ile ilgili yeni bir anlayış geliştirmeleri hedeflendi. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin barışçıl ortamını ve çeşitliliğini tehdit eden değerler, yaşam tarzları ve ifade özgürlüğü arasındaki çatışmanın boyutlarına odaklanıldı. Bunun yanı sıra, farklı kökenlerden gelen insanlarla etkileşime girme becerilerinin geliştirilmesi de hedeflendi.

Bu amaçlar doğrultusunda, AB aktif vatandaşlık kavramının geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflendi. Bu, çeşitliliği güç olarak gören, kültürler arası yeterliliklerin seviyesini artırarak ve böylece bireyler arasındaki görünmeyen sınırları ortadan kaldıran toplumsal bir anlayışın kazanılmasına yönelik bilinç geliştirme faaliyetleri yapılmıştır.

Adres

Uluslararasi iliskiler Arastirma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binasi, 5. Kat, Çagis kampüsü, 10145, Balikesir

İletişim

+90 266 612 1452 +90 266 612 1400 / 101620 - 101621 - 101622
erasmus@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: