Values Of Youth And Grounds For Expressıon

VOYAGE ”(İfade Altyapısı ve Gençliğin Değerleri) Balıkesir'de 4 program ülkesinden 39 gencin katılımıyla gerçekleşen bir Gençlik Değişimi Projesidir: Litvanya, Türkiye, Letonya ve Romanya. Bu projenin ana teması, insanların değerleri ile ifade özgürlüğü arasındaki çatışma idi. Bu proje ile gençliğin ifade özgürlüğü çerçevesinde yaşam değerlerini, yaşam tarzlarını ve tercihleri ​​nasıl değerlendirdiğini değerlendirme fırsatını elde ettik. Bu projede 9 genç katılımcı + her ortak kuruluştan 1 grup lideri yer aldı. Genç katılımcılar 18-25 yaş arasındaydı. Avrupa Birliği İnsan Hakları Bildirgesi'ne göre herkes ücretsiz konuşma hakkına sahiptir. Düşüncelerin ve inançların açıklaması ve iletişimi, insanın en değerli haklarından biridir. Bu nedenle, her vatandaş özgürce konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir, ancak bu hakkın kötüye kullanılmasından kanunen sorumludur. Buna ek olarak, Avrupa Birliği İnsan Hakları Bildirgesi, toplumumuzda yaşayan insanların demokrasinin, barışın, adaletin ve devredilemez haklarının en önemli ifadesi olarak kabul edilir. Bugün, konuşma ve medya özgürlüğünün bir parçası olarak ortaya çıkan sorunlara baktığımızda, kültürel bir çatışma ortaya çıkıyor ve bu aynı zamanda terörist saldırıları tetikliyor. Buradaki Avrupa'daki sorun marjinal grupların yükselişidir ve bu durum sadece Avrupa'daki göçmenleri değil aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bütünleştirici değerlerini de tehdit etmektedir (USAK, 2011). “Şeytani Ayetler” in yayınlanması, 11 Eylül’deki ABD’deki çöküş, İslami karikatürler, küresel krizler, vb. Gibi olayların tümü, azınlıklara “öteki” deme eğilimini karıştırıyor. Avrupa'daki Müslüman karşıtı protestoların yükselişini Müslüman grupların protesto ve şiddet içeren eylemleri takip ediyor. “Charlie Hebdo” olayı, bir sorunun ne kadar ciddi olduğunun kanıtıdır. “Göçmenlere muhalif”, “Müslümanların sınır dışı edilmesi”, “katı sınır kontrol noktalarının oluşturulması”, “Schengen vizesinin gözden geçirilmesi” vb. Gibi marjinal gruplar gibi açıklamalar Avrupa Birliği değerlerine zarar vermektedir. Bu sorun sadece dini olaylarla sınırlı değil. Bireylerin yaşam tarzları, konuşma özgürlüğü maskesi altında başkaları tarafından müdahale edilir. Bazı topluluklar, yaşam tarzları ve tercihleri ​​nedeniyle hakaretlerle karşı karşıya kalıyor ve toplumdan dışlanıyor. Örneğin, bazı ülkelerde eşcinsellik bir sağlık sorunu olarak kabul edilir ve insanlar cinsel tercihleri ​​nedeniyle hasta olarak kabul edilir.
Yukarıda özetlenen problemleri anlayabilmek için projemiz katılımcılar için aşağıdaki bilgilere sahipti: Katılımcılara farklı toplulukların hassas değerleri ve yaşam tarzları hakkında yeterli bilgi sağlamak; ifade özgürlüğü, yaşam değerleri ve stilleri, bu olguya dayanan bazı uygulamaların sebepleri ve etkileri hakkında yeni bir anlayış geliştirmek; Avrupa Birliği'nin barışçıl ortamını ve çeşitliliğini tehdit eden değerler, yaşam tarzları ve ifade özgürlüğü arasındaki çatışmanın boyutlarını ortaya koymak; farklı kökenlerden gelen insanlarla etkileşime girme becerilerinin geliştirilmesi. Bu hedeflere ulaşmak, aşağıdaki amaçlara odaklanarak, AB aktif vatandaşlık kavramının iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır: çeşitliliği güç unsurları olarak gören, kültürler arası yeterliliklerin seviyesini artırarak ve böylece bireyler arasındaki görünmeyen sınırları ortadan kaldıran toplumsal bir anlayışın kazanılması toplulukları.

Adres

Uluslararasi iliskiler Arastirma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binasi, 5. Kat, Çagis kampüsü, 10145, Balikesir

İletişim

+90 266 612 1452 +90 266 612 1400 / 101620 - 101621 - 101622
erasmus@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: