Engineerin in Medicine and Biology (EMBS)

[smartslider3 slider=5]

Engineering in Medicine and Biology Society(EMBS)

IEEE Balıkesir Üniverstesi(IEEE BAUN) bünyesinde çalışmalarını yürüten bir komitedir. Komitenin amacı mühendislik alanında kullanılan teknikleri biyoloji ve tıp alanına aktarmaktır.Bu anlamda çeşitli çalışmalar ve araştırmalar yapmakta ve toplanılan bu bilgiler dahilinde projeler yapmaktadır. IEEE BAUN EMBS olarak EGAP(Elif Gizem Akkaya) proje sergisi kapsamında 2 proje yapmıştır.Bu projelerden biri biyonik el projesidir ve tıpta mühendislik bilgisinin nasıl yararlı bir şekilde kullanılacağının en güzel örneklerinden biridir.