Genel Kurallar

 1. Her yarışmacı, genel kurallar ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve kurallara uyma sorumluluğunu kabul eder.
 2. Kayıtlar, www.balikesir.edu.tr/~ieee/ internet sitesinde belirtilen tarihlerde asil ve yedek olmak üzere online olarak katılım formu üzerinden takımlar halinde
  yapılacaktır.
 3. Organizasyon alanında bulunan tüm izleyiciler ve yarışmacılar genel ahlak
  kurallarına uymakla yükümlüdürler. Yarışma esnasında, öncesinde veya sonrasında rakibi, hakemi veya koordinasyon heyetini aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici hareketlerde bulunamazlar. Bu davranışları sergileyen katılımcılar tüm kategorilerden diskalifiye edilir ve yarışmaya katılmaya hak kazanamazlar.
 4. Organizasyon süresince katılımcıların ve ziyaretçilerin kişisel eşyalarının
  güvenliğinden IEEE BAUN SB sorumlu değildir.
 5. Katılımcılara robotlarını yapmaları için gerekli teknik donanım ve robot parçaları
  verilecektir, kendileri alet, edevat veya sensör gibi parçalar getirmemesi
  gerekmektedir, verilen parçalar dışında kullanım tespit edildiğinde takım
  diskalifiye edilir.
 6. Yarışma sırasında yarışma alanındaki ışık düzeyi ve pist konumu belirtilen
  kriterlerde sağlanacaktır. Yarışmacıların, bu konularla ilgili itirazları kabul
  edilmeyecektir.
 7. Pistin yarışmaya uygunluğu konusunda yetkili mercii hakem komitesidir. Pist ve
  çevresine ilişkin itirazların değerlendirilmesinde dikkate alınacak öncelikli unsur,
  yarışmacılar arasındaki eşit koşullarda yarışma durumunun sağlanıp sağlanmadığı olacaktır.
 8. Yarışmacılar, etkinlik boyunca kategori hakemlerinin ve koordinasyon ekibinin
  yönlendirmelerine uyacağını kabul eder.
 9. Yarışmacının, yarışma sonuçlarıyla ve kurallarla ilgili herhangi bir itirazı varsa, bu itirazını Kayıt Kriz Masasından dilekçe yoluyla Yüksek Hakem Kurulu’na iletir.
  Kurulun değerlendirmesi sonucu nihai karar verilir ve yarışmacıların bu sonuca
  itiraz hakkı olmaz.
 10. IEEE BAUN SB Etkinlik boyunca yarışmalarda ve seminerlerde fotoğraf ve video
  çekimi hakkına sahiptir. Yarışma sonrasında, bu materyaller üzerinde telif hakkı
  iddia edilemez.
 11. Bütün kategorilerde yarışma alanında bulunan veya robotla ilgilenen bütün
  yarışmacıların kendilerine ait isim ve takım adının üzerinde yazılı olduğu yaka
  kartlarını takmaları gerekmektedir.
 12. IEEE BAUN SB, kategori kurallarıyla ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  Yarışmacılar, kategori kurallarını düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür.
 13. Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda tek yetkili kişi kategorinin Yüksek
  Hakemidir.
 14. Yarışmacılar, KVKK Metnini okuduğunu ve anladığını kabul etmelidirler.
 15. Kişisel eşyaların sorumluluğu IEEE BAUN Öğrenci Kolu’na ve paydaşlarına ait değildir.