Lisans Eğitimi Devam Eden Öğrenciler İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Duyurusu
  • 2023-01-10

LİSANS ÖĞRENİMİ DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 29.12.2022 tarihli Genel Kurulu toplantısında öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda (Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında belirtilen alanlar için) örgün eğitim ve öğretim süresi içinde seçmeli dersler yoluyla pedagojik formasyon eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kararın tebliğinden itibaren Üniversitemizde pedagojik formasyon eğitimi kapsamında yer alan derslerin seçmeli ders olarak açılmasına yönelik planlama çalışmaları devam etmektedir.

Çalışmalar tamamlandığında öğrencilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü